CHRÁNĚNÉ DÍLNY SALZBURG

Práce s přidanou hodnotou

Chráněné dílny Salzburg jsou asi naším nejpůsobivějším partnerem. Tato veřejně prospěšná společnost s ručením omezeným poskytuje od roku 1977 plnohodnotná pracovní místa pro postižené. Tento podnik zároveň splňuje nejvyšší požadavky na výkon a profesionalitu.

<h5><strong>Rozmanitá práce na vysoké úrovni</strong></h5><p>Chráněné dílny Salzburg byly už před více než čtyřiceti lety prvním rakouským podnikem, který se zasadil o poskytování práce lidem s postižením. I když jsou Chráněné dílny Salzburg organizované jako veřejně prospěšná společnost s ručením omezeným a nezaměřují se na zisk (zisk musí být nulový a osmdesát procent pracovišť je podporováno veřejným sektorem), práce, kterou podnik poskytuje, je více než konkurenceschopná. Nabízené služby sahají od ošetřování zeleně, výroby a čištění reklamních předmětů, až po výrobu v oblasti techniky a medicíny. Mezi množství zákazníků patří i firma Mubea Carbotech (dodavatel pro automobilový průmysl, mimo jiné i pro McLaren) a KTM. Firmě Mubea Carbotech zajišťují Chráněné dílny Salzburg povrchovou úpravu a přípravu hliníkových dílů pro McLaren Carbonfaser-Monocoque. Pro firmu KTM vyvinuli zkušebnu na měření točivého momentu rukojetí plynu. V areálu se dokonce nachází i sterilní místnost na výrobu krevních vaků pro medicínská zařízení. Chráněné dílny Salzburg jsou kromě toho také odborným učilištěm se čtrnácti obory.</p>
<h5><strong>Was ist anders?</strong></h5><p>Když se zeptáte Astrid Lamprechter, jednatelky Chráněných dílen Salzburg, na rozdíly mezi tímto podnikem a jinými, bude zdůrazňovat sociální funkci:</p>
Pro naše kolegy a kolegyně je nejdůležitější, aby mohli vést život, ve kterém se rozhodují sami. K tomu patří hlavně samostatně vydělané peníze. Jde proto vždy o zachování produktivity.
<p>Pro lidi s postižením bývá těžké žít sociální život na vlastní pěst. Může za to nejistota a uzavření se do sebe. Chráněné dílny Salzburg proto svým kolegům a kolegyním intenzivně pomáhají. Nabízí jak kulturní zážitky a sociální aktivity, vzdělávací přednášky na téma zdravé výživy, finanční gramotnosti, práci s internetem a komunikační tréninky, tak flexibilní práci. Jde o překonání překážek na cestě vedoucí k normálnímu životu a vytvoření pocitu, že někam patří, dodává paní Lamprechter.</p>
<h5><strong>Různorodostí proti krizi</strong></h5><p>Jednatelka stála v období hospodářské krize před velkou výzvou, jak najít vlastní sanační cestu pro integrační podnik. Propouštění nepřipadalo v úvahu z důvodu sociální úlohy podniku. Tento problém zvládla díky svým zkušenostem z oblasti managementu a sociálních věcí, a také díky podpoře veřejného sektoru.</p>
Hodně jsme se soustředili na region a rozptýlili jsme rizika trhu.
 
<p>Chráněným dílnám Salzburg v tom velmi pomohla různorodost nabízených služeb. Mezi 480 zaměstnanci jsou lidé odlišných profesí. Lamprechter:</p><p> </p>
Průměrný věk lidí, kteří k nám přichází, je 37 let. Mnozí žili „normálním“ životem, než došlo k nějaké nemoci, a postupně začali přicházet o svou dosavadní výkonnost. To se může stát komukoli. Prakticky jsme průřezem celkového obyvatelstva.
 
<h5><strong>Podnik jako každý jiný</strong></h5><p>Stává se i to, že kolegové a kolegyně Chráněných dílen Salzburg pracují ve firmách zákazníků. To přirozeně vyžaduje trochu času na zapracování a podporu, aby se sblížili se zákazníky. V ideálním případě však vnější zvláštnosti nehrají žádnou roli, říká paní Lamprechter.</p><p> </p>
U zákazníka je středem pozornosti hlavně kvalita práce. Každý projekt začínáme otázkou, jak můžeme vyřešit problém našeho zákazníka.
<p>Zdá se, že dosud všechno výborně funguje, protože odezva je velmi pozitivní. Astrid Lamprechter považuje za nejdůležitější předpoklady k úspěchu transparentnost a dobrou komunikaci se zákazníkem.</p>
<h5><strong>Jak jsme se dostali k Chráněným dílnám Salzburg?</strong></h5><p>Johann Heisler, vedoucí nákupu ve firmě BG-Graspointner, vzpomíná:</p>
Na našem meetingu zásobovacího oddělení vyvstala otázka, jak můžeme zvládnout úkoly, které nepatří mezi naše hlavní kompetence. Tak jsme se dostali k Chráněným dílnám Salzburg.
<p>Po návštěvě v roce 2018 rychle došlo k první spolupráci. Chráněné dílny Salzburg v té chvíli převzaly za firmu BG-Graspointner práci v oblasti jemného komisionování a výroby reklamních prostředků. I ve firmě už začala spolupráce s kolegy z Chráněných dílen Salzburg.<br> </p>
<h5><strong>Rovnocenné partnerství</strong></h5><p>Za Chráněné dílny Salzburg hovoří ale ještě víc. Jsou partnerem firmy BG-Graspointner, která také klade velký důraz na dlouhodobě udržitelnou výrobu. To je vidět na reklamních výrobcích podniku a na skutečnosti, že Chráněné dílny Salzburg zveřejnily zprávu o trvalé udržitelnosti.</p><p>Johann Heisler:</p>
Kvalitou práce jsme úplně nadšení. Tak velmi, že neustále uvažujeme o tom, jak bychom je mohli ještě více zapojit do spolupráce.
<p>Heisler vyzdvihuje příklad báječného managementu zakázek:</p><p><br> </p>
Pro naše vlastní reklamní potřeby jsme hledali určitou bavlněnou tašku fair trade. Chráněné dílny Salzburg ji našly a opatřily naší značkou. Tato práce orientovaná na rozmanitá řešení a projektový management, o kterou je možné se opřít, na nás udělala obrovský dojem. Do budoucna bychom toho chtěli ještě víc.
 

Johann Heisler
Head of Purchase
BG-Graspointner GmbH