Tato zahrada Vám přiroste k srdci

Brauquartier Puntigam Graz

Jak si představujete trvale udržitelný život ve městě v následujících letech? Návrh otevřeného prostoru v Puntigam Brauquartier v Grazu dává několik působivých odpovědí.

<h5><strong>Inovační koncepty jsou žádané</strong></h5><p>Prostor k bydlení je nedostatkové zboží, zvláště v centrech měst. To ale neznamená, že řešením je vyplnění volného prostoru novými stavbami. Rostoucí hustota zastavěnosti přináší rostoucí podíl nepropustných povrchů, a stálé snižování množství zelených ploch - to ovlivňuje mikroklima, koloběh vody a kvalitu života ve městech. Inovační koncepty jsou žádané. V letech 2014 až 2019 se tyto inovační koncepty v Grazu staly realitou a vzorem trvale udržitelných staveb v městských centrech: Brauquartier Puntigam, který se nachází hned vedle slavného rakouského pivovaru, poskytuje mimo jiné bydlení pro přibližně 2 000 lidí. Je to místo pro setkání s inovativním environmentálním přístupem.</p><p> </p><h5><strong>Mezi městským provozem a korytem řeky</strong></h5><p>Podlouhlý pozemek, zasazený mezi rušnou třídu Triester a „Murabbruchkante“ se sedmi až osmi metry klesání směrem k bývalému korytu řeky Mur, se stal výzvou. Nábřeží je navíc lemováno staletými duby. Ve své výzvě k podávání nabídek město Graz požadovalo koncepci, která by se organicky integrovala do daného prostředí, zachovala by letité stromy a nabídla svěží krajinářské úpravy.</p><p> </p><h5><strong>Létající zahrada</strong></h5><p>Od počátku byla do projektu zapojena zahradní architektka Gertraud Monsberger. Ve spolupráci s architektonickou kanceláří Scheer a Fürnschuss vyvinula koncept se střešními zahradami a otevřenými prostory, který podle specifikace projektu znovu přetváří plochu o 42 000 m2. Gertraud Monsberger:</p>

Takzvaná Létající zahrada je středobodem obytného komplexu: víceméně propojená střešní zahrada o rozloze 5200 metrů čtverečních. Rozkládá se po celé ploše nad druhým patrem a nabízí úžasný výhled na Schlossberg, centrum Grazu.

<p>Zahrada není jedna velká propojená plocha - jednotlivé budovy, zelené plochy a nádvoří jsou inspirovány výškovým rozdílem hranic pozemku. Tím je vytvořen na různých výškových úrovních otevřený prostor se zelenými zákoutími, pěšinami a křižovatkami.</p><p> </p><h5><strong>Oáza ve středu města</strong></h5><p>Je to místo, kde se můžete setkat s dalšími lidmi - posedět pod pergolou nebo na zeleném dvoře, užít soukromí díky rozsáhlé výsadbě zeleně. Vedle Triester Straße vypadá komplex jako oáza. Bez ohledu na úhel nebo balkon, ze kterého se díváte dolů, výhled je vždy na zelený otevřený prostor. Pokud to není pohled na Létající zahradu, je to jeden z mnoha dalších zelených prvků obytného souboru. Koncept osvětlení, který zahrnuje osvětlení podlah a stěn, také přispívá k příjemné atmosféře. Kromě toho zde najdete venkovní fitness prvky a dětská hřiště s pískovišti k zabavení vašich dětí - a spokojenosti dospělých.</p><p> </p><h5><strong>Téměř jako rajská zahrada v Edenu</strong></h5><p>I výběr rostlin přispívá k příjemné atmosféře v Brauquartier. Jsou zde ovocné stromy, keře s jedlými plody a bylinné rostliny k dispozici pro všechny. Od muchovníků, které mají lahodné plody a nádherné květy, po různé druhy šalvěje, Kleopatřiny jehly, odolné juky a mnohé další. V plánu byla také pro obyvatele komplexu komunitní zahrada, ale zatím po tomto způsobu pěstování zeleniny nebyla dostatečná poptávka. Je zde ale prostor pro začlenění takové zahrady v později.</p><p> </p><h5><strong>Vybavení v živém stylu</strong></h5><p>Stromy jsou vysazovány na nejvyšších místech, protože vyžadují větší vrstvu půdy než menší rostliny, a to dává komplexu živější vzhled. Vnější hranice zelených ploch kopírují, včetně výškových rozdílů, stoupající a klesající opěrné zdi z pohledového betonu.</p><p> </p><h5><strong>Přínos pro klima a koloběh vody</strong></h5><p>Kromě intenzivní výsadby na Létající zahradě je na střešní ploše i 6500 metrů čtverečních trávníku. Trávník není přístupný, protože je umístěn v „neviditelné výšce“, ale má výrazně pozitivní dopad na mikroklima v Brauquartier. Gertraud Monsberger:</p>

Střechy s rozsáhlou výsadbou mají na přímém slunci výrazně nižší povrchovou teplotu než povrchy vyrobené z kovu, štěrk nebo jiné materiály. Emise tepla jsou nižší a okolí se tolik neohřívá. Odtok dešťové vody je také pomalejší. Tím se odlehčí dešťová kanalizace.

<p>To je obzvláště důležité s ohledem na velký podíl zpevněných ploch. Navíc, celkové krajinářské úpravy podporují biologickou rozmanitost.</p><p> </p><p>Odvodňovací a retenční prvky, které jsou nainstalován na Létající zahradě a střešních plochách a zadržují část dešťové vody, jsou nejdůležitější opatření k zajištění pomalejšího odtoku dešťové vody. A díky jejich promyšlenému návrhu, vrstvy substrátu kterým jsou zakryty, podporují růst jednotlivých rostlin. BG-Graspointer měl na starosti odvodňovací systémy v celém Brauquartier. <br>Odvodňovací žlaby BG-FLEX FA byly instalovány v zahradě a na balkónech a BG-FILCOTEN® byl použit na odvodnění parkovišť a příjezdových cest.</p><p> </p><h5><strong>Profesionální péče je nezbytná</strong></h5><p>Udržování navržených zelených ploch v Brauquartier Puntigam se zdá jako hodně práce a vyžaduje profesionální péči. „Z tohoto důvodu také zahradní a krajinářská společnost, která je zodpovědná za zelené plochy, převzala i jejich údržbu.</p>

Považovala jsem za obzvláště důležité zajistit, aby svěží zeleň a vysoce estetický a příjemný vzhled obytného komplexu takový zůstal na velmi dlouho,…

<p>… vysvětlila zahradní architektka. Podle ní, nárůst výsadby na fasádách a střechách je trendem, který bude pokračovat:</p>

Obytný soubor Brauquartier Puntigam je v plánu zahrnout do “Wiener Leitfaden”, pokyny pro Vídeň, které jsou považovány za směrnici pro zelené budovy.

<p>Předpokládáme, že podobná řešené budou v příštích letech použita i na jiných místech - a jestliže je toto budoucí pojetí návrhů obytných komplexů v centrech měst, těšíme se na ně.</p><p> </p><p>Krajinářské úpravy Brauquartier Puntigam byly navrženy firmou Monsberger Gartenarchitektur GmbH.</p>

Projekt-Steckbrief

Projektname

Brauquartier

 

Ort

Graz, Österreich

 

Verbaute Rinnentypen

BG-FLEX FA Fassadenrinne E RB 250

BG-FLEX FA Fassadenrinne V RB 130 & 250

BG-FLEX FA V RB 250 Eckelement 90°

BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 0, L=500 mm

BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 0, 5-0, 10-0 & 20-0
BG-FILCOTEN® pro G NW 100 Nr. 1-10 Gefällerinnen

BG-FILCOTEN® pro G NW 150 mit Gusszarge Nr. 0, 5-0, 10-0 & 20-0
BG-FILCOTEN® pro G NW 150 Nr. 2-10 Gefällerinnen
BG-FILCOTEN® pro G Sinkkasten NW 100 & 150
BG-FILCOTEN® pro V NW 150

 

Gesamtlaufmeter

1820 m

 

Services BG-Support

Projektsupport und rasche Lösungen und Anpassungen entsprechend Kundenwunsch

 

Kunde/Bauherr 

C&P Immobilien AG 

 

BG-Projektteam:

Mario Jauk, Markus Unterberger 

 

Architekt/Planer

scherr + fürnschuss; Büro für Garten- & Landschaftsarchitektur Monsberger (Dachterrassen)

 

Bauunternehmen

Porr Graz; Pichler Bau GmbH; Firma Kainersdorfer; Baumgartner

Karl-Heinz Gramlich 
Director Product 
Management