Stavění budoucnosti s ÖGNI

Udržitelná výstavba

Již po nějakou dobu se atraktivita nemovitosti nehodnotí pouze na základě polohy a velikosti. Dnes jsou také předpokladem dobré investice, v souladu s nově vznikajícím povědomím veřejnosti, ekologická a sociálně-kulturní měřítka. Jako člen ÖGNI, Rakouské rady pro udržitelné stavby, podporujeme myšlenky zdůrazňující tyto tendence.

<h5><br> </h5><h5><strong>Poslání</strong></h5><p>Rakouská rada pro udržitelné budovy (ÖGNI) je věrná svému poslání prosazovat <strong>udržitelnost v odvětví stavebnictví a nemovitostí.</strong> Cílem jsou stavby, které jsou velmi cenově efektivní a sociálně udržitelné, to znamená takové, které budou mít pozitivní vliv na zdraví, blahobyt a produktivitu jejich uživatelů po generace. ÖGNI nejedná jako certifikační orgán osamoceně, ale společně s partnerskými organizacemi v Německu, Švýcarsku, Dánsku, Francii, Irsku a Španělsku jako součást evropské iniciativy.<br><br><strong>Silná organizace</strong></p><p>ÖGNI pracuje na základě německého DGNB systému pro šetrné budovy, který je jedním ze tří celosvětově uznávaným certifikačním systémem, ale pouze jediný, který <strong>klade stejný důraz na ekologii</strong> jako na ostatní faktory. Více než 200 aplikovaných parametrů zahrnuje kritéria pro spotřebu CO2, hluk, světlo a recyklaci stejně tak jako posouzení, zda se nemovitost hodí do plánovaného prostředí. Pečetě kvality jsou udělovány v rozsahu od bronzové po platinovou podle toho, jak budova splňuje příslušné požadavky. ÖGNI je nyní hlavním rakouským certifikačním orgánem v této oblasti.</p><p>Certifikáty, které jsou požadovány do výběrového řízení, jsou v zájmu podnikatelů i investorů, protože kompletně dokumentují udržitelnost nemovitosti <strong>po celý životní cyklus budovy.</strong> Poskytují <strong>klíčové ukazatele, zda nemovitost představuje bezpečnou investici.</strong> Na tento proces dohlížejí nezávislí auditoři ÖGNI.</p><p><br><strong>Kdo je zúčastněný?</strong></p><p>Jako nezisková organizace, ÖGNI je výlučně financována jejími přibližně 200 členy. Mezi ně patří stavební firmy, architekti a developerské společnosti, ale také narůstající počet softwarových firem, které se zaměřují na stejné cíle. Softwarové společnosti se k této organizaci připojují digitalizací, a to ve formě konceptů inteligentních domů nebo mobility, což podporuje udržitelnost. Výrobky a služby členů ÖGNI jsou samozřejmě ÖGNI-certifikované.</p><p> </p><p>Výkonný ředitel ÖGNI Peter Engert:</p>
Máme radost z velmi široké základny s členskými společnostmi z téměř každého odvětví průmyslu. Nicméně, BG-Graspointner je jediným výrobcem odvodňovacích systémů.
<p>Engert poznamenal, že oblast sociálního bydlení je nedostatečně zastoupena. Je žádoucí, aby udržitelná výstavba a zdravé nemovitosti, byly dostupné všem.</p><p> </p><h5><strong>Dynamická organizace</strong></h5><p>V ÖGNI jako organizaci se toho děje hodně; její činnosti zahrnují pravidelné pokračující vzdělávací kurzy auditorů, které se konají na univerzitách, <strong>probíhající aktualizace certifikačního systému</strong> a návrhy pozičních dokumentů. Pracovní skupiny jsou sestaveny se zaměřením na taková témata s významem pro budoucnost, jako jsou inteligentní města nebo sociální udržitelnost. Za tímto účelem jsou zváni <strong>externí odborníci z oboru</strong> a ÖGNI se dělí o znalosti získané z těchto dynamických, na výsledek zaměřených procesů s veřejností.<br> </p><h5><strong>Proč se nám líbí ÖGNI?</strong></h5><p>BG-Graspointner je členem ÖGNI od listopadu 2017. Valentin Krexhammer, ředitel prodeje pro Rakousko firmy BG-Graspointner, vysvětluje důvod členství takto:</p>
Od začátku se nám líbil vyrovnaný přístup založený na 3pilířích – výrobek, postup, lidé. Právě tento holistický pohled na možné důsledky pro náš průmysl je pro nás velmi zajímavý.
<p><br>Jako další faktory Krexhammer uvádí významné dokončené stavební projekty a příležitosti k navázání nových kontaktů. Vyjadřuje se k tomu, jakou je ÖGNI nesmírně důležitou sítí.</p><p> </p><p>Krexhammer:</p>
Všichni partneři, které máme v ÖGNI, jednají podle stejných pravidel. To nás posiluje v našem společném poslání, motivuje nás to jít v před po cestě, kterou jdeme. Aby se cokoli změnilo, výrobci sami musí vidět to světlo.
 
<h5><strong>Provést úspěšnou změnu</strong></h5><p>Organizace jako ÖGNI a společnosti jako BG-Graspointner se díky svému závazku ke strategii udržitelnosti těší lepšímu vnímání veřejností. Tento pozitivní vedlejší účinek je nevyhnutelný – jinými slovy, chceme-li něco změnit, automaticky budeme úspěšní.</p><p>Na otázku ohledně možného navýšení ceny za udržitelné stavby, Krexhammer odpověděl:</p>
Současné ceny BG jsou zcela v souladu s trhem. Skutečnost, že jsme členem ÖGNI, nám dává možnost ukázat, že navzdory většímu úsilí, udržitelnost nemusí stát spoustu peněz. Čím vice změn uskutečníme, tím všednější a cenově efektivnější šetrné budovy budu.
<h5><strong>Jak se bude stavět v budoucnosti?</strong></h5><p>Jaké argumenty a myšlenky by skutečně mohly ještě vice prosadit udržitelnou výstavbu?</p><p>Peter Engert k metodám výstavby zítřka:</p>
Doposud se architekti zabývali především estetikou a konstrukční stabilitou, zatímco energetická kritéria byla otázkou pro inženýry. Ale v budoucnu se architektura bude vice a vice zabývat spotřebou energie a souvisejícími problémy.
<p>Jeden klasický příklad jaký má architektura vliv na mikroklima. Výška a poloha budov a vzdálenost mezi nimi má především dopad na proudění větru a sluneční svit. To souvisí s konfliktní situací, že na jedné straně chceme, aby města byla prostorná, ale na druhé straně větší hustota obyvatelstva je z hlediska energie nadřazená, protože dochází k menším ztrátám tepla.</p><p> </p><p>Engert vidí, že digitalizace a nově vznikající koncepty mobility nabývají na důležitosti:</p>
Lidé vždy chodili do práce. Nyní je vice a vice způsobů, jak práce přichází za lidmi.
 
<p>Jestliže byste chtěli vědět, jak bude vypadat udržitelné odvodnění budoucnosti, a co je možné již dnes, zavolejte! <a href="https://www.hydrobg.cz/kontakt_cz.html" target="_blank"><strong>Naši specialisté</strong></a> vám rádi odpovědí na vaše otázky.</p>

Valentin Krexhammer
Sales Management
BG-Graspointner | Austria