O Projektu Argyle Street Halifax

Rozložení centra města.

Když stavební projekt staví do popředí jako první potřeby lidí , lze očekávat skvělé výsledky. U přestavby ulice Argyle Street ve městě Halifax v loňském roce se toto přesně uskutečnilo. Potenciál této ulice je pro centrum města velmi důležitý. Nové a velkorysé pojetí ve stylu “plaza” je vizuálně zdařilé, ale nejde jen o estetiku. Také pokud jde o funkčnost nové Argyle Street, splňuje nejrozmanitější požadavky moderního pojetí a potřeb.

<h5><strong>Proč zrovna Argyle Street?</strong></h5><p>S ca. <strong>2.000 akcemi a událostmi</strong> ročně je živá ulice Argyle Street jádrem kanadského pobřežního města. Mezi nespočetnými restauracemi, kavárnami, divadly , koncerty, DJs kluby a dalšími vyžitími , pulzuje právě zde větší část života města. Proto tato ulice Argyle Street plní funkci důležité spojovací třídy v centru města Halifax.</p><p> </p><h5><strong>Mnoho nápadů pro velký projekt.</strong></h5><p>Kvůli centrálnímu významu ulice Argyle Street zapojilo město co nejvíce zúčastněných stran. Přestavba je založena na spolupráci architektů, místní ekonomické komise a také místních provozovatelů služeb, ochodů na této ulici včetně kombinace návrhů a myšlenek z veřejných zasedání a setkání všech zainteresovaných stran.</p><p>Působivé je zejména to, že se podařilo všechny tyto požadavky sladit : Nová Argyle Street není jen rozmazaný kompromis, ale opravdu výsledek, se kterým je každý spokojený. V souteži People’s <a href="https://usa.streetsblog.org/2017/12/29/the-best-urban-street-transformation-of-2017-is-argyle-grafton-in-halifax/"><strong>Choice Award</strong></a> for Best Urban Street Transformation, která hodnotí ulice celé Severní Ameriky , získal tento projekt <strong>druhé umístění.</strong></p><p> </p><h5><strong>Lidé jsou důležitější než-li automobily.</strong></h5><p>Co okamžitě zaujme, je <strong>minimalistické, ale přitom přitažlivé pojetí ulice</strong> s velkoformátovou dlažbou ve stylu “plaza”. Die Argyle Street se stala prostornější a nabízí místním i návštěvníkům více plochy a možností vše si projít, prozkoumat. Jako první v Kanadě má ulice celoroční terasy vlevo a vpravo od vozovky. Dříve musely být tyto terasy vždy obchody znova a znova postaveny a uklizeny. Nyní padlo dobré rozhodnutí ,vzhledem k tomu, že gastronomický sektor je zde se svými 95% zdaleka největší.</p><p>Velkolepý vizuální dojem ulice byl podpořen těmito změnami: Auta smějí sice projet přes Argyle Street, musí ovšem brát ohled na chodce. <strong>Parkoviště byla zcela odstraněna.</strong> Existuje pouze několik dopravních značek pro dočasné zásobování. Prostor se získal hlavně požadovanou předpisovou demarkací mezi vozovkou a restauracemi. Dříve byla provedena dočasným plotem, nyní přebírají tuto funkci <strong>lavičky a stromy</strong> a tím ještě více zpříjemňují pobyt na <strong>Argyle Street.</strong></p><p> </p><h5><strong>Detaily s velkým efektem.</strong></h5><p>Mnoho detailů odhaluje vliv návrhů, myšlenek i požadavků všech zůčastněných. V oblasti bezpečnosti se jedná např. o vysoce kontrastní zabarvení dlažby, které pomáhá v orientaci lidem se slabším zrakem, nebo hmatové výstražné lišty,které nahrazují bývalý obrubník. Jako zvýraznění nočního života se světelně vybarví nad ulicí světelné řetězce, což se ovládá kompletně jedním tlačítkem. Zdařilým estetickým výjevem, je též rovnoměrný <a href="https://de.wikipedia.org/wiki/Argyle_(Muster)"><strong>Argyle vzor</strong></a> na povrchu vozovky.</p><p>Devin Segal z architektonické a projektové kanceláře ekistics <a href="http://www.form-media.ca/"><strong>plan + design</strong></a> dohlížel na projekt jako architekt pro krajinu a jako technický konzultant. Poukazuje na velkou svobodu, kterou od obce dostal</p>
Koneckonců jsme v našem návrhu použili 26 nestandardních stavebních dílů,tedy prvků, které by mohly být obcí rády vyškrtnuty. My jsme měli štěstí a mohli jsme rozhodující orgány o našich návrzích přesvědčit.
<p>Výsledek se podařil.</p><p>Velmi <strong>vysoká kvalita materiálu</strong> je všudypřítomná a významně přispívá k celkovému dojmu.</p><p> </p><h5><strong>Odvodnění s mnoha výhodami.</strong></h5><p>Také s odvodněním to projekční kancelář ekistics plan + design s inovačním žlabem <a href="http://www.hydrobg.cz/filcotenpro_200cz.html"><strong>FILCOTEN® pro</strong></a> trefila dobře jako s prvkem, který investory rychle přesvědčil díky své vysoké životnosti a snadné údržbě: fixace litinových roštů lze v případě poškození pomocí matice snadno vyměnit a nahradit, což je pro životnost 300 metrů dlouhé linie velmi důležité. K tomu byl zohledněn a hrál při rozhodování pro žlab <strong>FILCOTEN® pro</strong> také ekologický aspekt. FILCOTEN® je od výroby až po zabudování výrazně ekologickým materiálem, neobsahuje toxiny, je velmi odolný a 100% recyklovatelný. Jeho lehkost též výrazně šetří prostředky při transportu a přepravě.</p><p> </p><p>Aby třídu mohli používat chodci, ale také automobily zároveň, přišel na řadu litinový rošt tř.E 600kN. Volba na typ žlabu FILCOTEN® pro padla také z důvodu turbolentního počasí tohoto regionu: Během podzimu a zimních měsíců se počasí v pobřežním městě mění velmi rychle,nejde jen o sníh, déšť a oblevu, ale hlavně o silné rychlé výkyvy teploty. Se světlou šířkou 200mm je žlab také dobře určen pro pojmutí a odvod vyšších srážek. Samotné tělo prvku z FILCOTEN® <strong>zůstává</strong> také při velkých teplotních rozdílech neustále stabilní.</p><p> </p><p><strong>Ulice podle představ.</strong></p><p>Nová ulice Argyle Street obohatila městský život v Halifax, <strong>protože splňuje představy a požadavky lidí na funkční architekturu.</strong> Odvodňovací systém se osvědčil v chladných měsících a s příchodem léta se poprvé ukáže, jak nová ulice Argyle Street přispěje k rozvoji centra. Srdečně děkujeme našemu partnerovi <a href="https://soleno.com/en/"><strong>Soleno</strong></a> a obci Halifax, že jsme měli možnost se podílet na tomto zajímavém projektu. Také děkujeme panu Devin Segalovi z projekční kanceláře ekistics plan + design za podporu při vzniku tohoto článku.</p><p>Všem, kteří v blízké budoucnosti kanadské pobřežní město nenavštíví, doporučujeme toto video města Halifax k projektu Argyle Street.</p>
<h5>Pokud si přejete dozvědět se více o FILCOTEN® pro a třeba zvažujete ho použít též pro svůj projekt, vyplatí se podívat na <a href="http://www.bg-company.com/fileadmin/BG_EN/Prospekte_PDF/FILCOTEN_Gesamt_EN_2016_web.pdf"><strong>brožuru FILCOTEN.</strong></a></h5>

Daniel Crevier
Director Sales
BG-Graspointner | Canada