To byl IFAT 2018

Dobrá zpráva: neboli žádné zlé

Na veletrhu IFAT 2018 se nám podařilo posílit naší jedinečnou pozici jako trvale udržitelný inovátor v oblasti odvodnění. Ukázalo se, že za to vděčíme na jedné straně naší celosvětové novinkce FILCOTEN® one, ale také zároveň našemu rozhodnutí, udělat ekologickou bilanci pro naše produkty transparentnější, aby jsme mohli býti lépe kontrolovatelní.

<p><br> </p><h5><strong>Změny pokračují</strong></h5><p>IFAT v Mnichově také tento rok bohatě odpovídal nárokům na mezinárodní přední veletrh pro vodní a surovinové hospodářství. Novým rekordem bylo 3.300 vystavovatelů. Nyní jsou to už z 48 procent mezinárodní podniky, což není překvapením, protože vodě a ekologickým technologiím se celosvětově věnuje stále více pozornosti. Tento vývoj dobře vyhovuje našemu směřování. Velký zájem o náš stánek a naše produkty předstihl naše očekávání.</p><p> </p><h5><strong>Silné produkty pro čistou budoucnost</strong></h5><p>Po dlouhé práci na vývoji jsme na veletrhu IFAT 2018 představili celosvětovou novinku FILCOTEN® one: první monolitický žlab pro dynamické zátěže z FILCOTEN® HPC, vysoko stabilního High Performance Concrete. Tento žlabový systém se při extrémní robustnosti vyznačuje množstvím inovativních vlastností (viz. video na konci příspěvku). O FILCOTEN® one budeme na tomto místě podrobně informovat v samostatném článku.</p><p> </p><p>Druhým velkým úspěchem na veletrhu IFAT bylo pro nás zveřejnění ekologické bilance k FILCOTEN® one. Tímto zverejňujeme naše ekologické parametry k emisím skleníkových plynů, ke spotřebě primárních energií a čerstvé vody. Zájem o toto odvětví byl velký a rozhovory většinou začínali na toto téma, protože tato transparentnost umožní stavitelům, aby zlepšovali ekologickou bilanci celého stavebního záměru. Dalo se vycítit, že jsme důležité téma trvalo udržitelného rozvoje uchopili za správný konec: transparentně a inovativně. Přesně tak, jak to na nasledujícím videu říkají Klemens Wiese a Karl-Heinz Gramlich.</p>
<p>Klemens Wiese a Karl-Heinz Gramlich o transparentním trvalo udržitelném rozvoji a o výhodách FILCOTEN® one</p>
<h5><strong>To však ještě nebylo všechno</strong></h5><p>Návštěvníky jsme též nadchli i s jinými produkty Highlights. FILCOTEN® parkline je monolitický žlab, který je díky své nepatrné konstrukční výšce vhodný též pro odvodnění v parkovacích domech. S FILCOTEN® green prezentujeme naopak najvyšší substrátový žlab na trhu a optimální řešení pro čistění a vsakování velkého množství srážkových vod rovnou na místě. Velký zájem byl též o systémy Ultraslot a Castslot našeho partnera GATIC.</p>
<p>Pokud se chcete o našich představovaných produktech Highlights na veletrhu dozvědět více, podrobnejší informace naleznete v následujících odkazech.</p><p><a href="http://graspointner.at/filcoten_one.html"><strong>FILCOTEN® one</strong></a></p><p><a href="http://graspointner.at/filcoten_parkline.html"><strong>FILCOTEN® parkline</strong></a></p><p><a href="http://graspointner.at/filcoten_green.html"><strong>FILCOTEN® green</strong></a></p>

Klemens R. Wiese
Group Managing Director