Ekologické tiskoviny

Bude to ještě mnohem zelenější

Stane-li se z trvale udržitelného rozvoje dobrý zvyk, není to ještě zdaleka dobré znamení. Nestačí jen, dát si do znaku vágní ekologické cíle nebo vyhovět standardům, které se pro cílovou skupinu tváří dostatečně zeleně. Skutečné ekologické chování vychází z hlubokého přesvědčení a toho se my zcela vážně držíme pokud možno ve všech oblastech našeho podnikání – a to i za předpokladu, že je spojeno s náklady navíc.

<h5><strong>Co znamená trvalá udržitelnost?</strong></h5><p>Tenhle pojem se ostatně objevuje v každé druhé výroční zprávě nebo návrhu strategie, a dokud člověk nenahlédne do zákulisí, vypadají všechny závazky v oblasti ochrany životního prostředí stejně. Podle nás je možné mluvit o trvalé udržitelnosti teprve tehdy, <strong>pokud naše vlastní jednání přebere plnou odpovědnost za budoucnost.</strong></p><p> </p><h5><strong>Tvrdá fakta místo pouhého PR</strong></h5><p>Samozřejmě patří i tento článek do oblasti public relations. Zvláštní je na něm ale jedno: my to myslíme vážně a zveme vás, abyste se s našimi přísnými předpisy seznámili a naše tvrzení si ověřili. Tentokrát na příkladu našich tiskovin. Uvidíte: zelená fasáda není všechno.</p>
<h5><strong>Ten pravý partner: tiskárna gugler</strong></h5><p>Marcus Renn (šéf marketingu BG-Graspointner):</p>
FILCOTEN® war erst der Anfang. Unsere ökologische Orientierung schlägt sich auch in anderen Bereichen nieder. So arbeiten wir seit Mitte 2017 bei der Produktion unserer Printerzeugnisse ausschließlich mit der renommierten Druckerei gugler zusammen.
<p>Společnost se sídlem ve městě Melk k nám nemohla pasovat líp. Od roku 1989 se nám společně daří skloubit hospodářský úspěch s nejvyššími sociálně ekologickými nároky.</p>
<h5><strong>Lepší než recyklace</strong></h5><p>Jako jediná tiskárna na světě pracuje gugler podle konceptu <a href="http://c2c-ev.de/"><strong>Cradle to Cradle®</strong></a>(„od kolébky do kolébky“). Jiné výrobky, které se tímto konceptem řídí, jsou například tužky Stabilo nebo prostředek na mytí nádobí značky Frosch. Tento designový koncept byl vyvinut v devadesátých letech minulého století Prof. Dr. Michaelem Braungartem, Williamem McDonoughem a společností EPEA Internationale Umweltforschung Hamburg a stanovuje rozsáhlá, velmi přísná kritéria.</p><p>Pouze výrobky, jejichž součásti mohou být ze 100 procent znovu uvedeny do technického nebo biologického oběhu, obdrží certifikát dle Cradle to Cradle®. Jde tedy o to, dbát již při koncipování výrobku na to, aby veškeré jeho součásti mohly být použity do kompostu resp. jako živiny, nebo mohly sloužit jako výchozí materiál pro nové výrobky. Takovým způsobem se suroviny nikdy neztratí, ale jsou v principu donekonečna znovu využívány.</p><p>Marcus Renn:</p>
Pro nás má smysl, mít partnera, který sdílí naše hodnoty, který má stejně přísná měřítka pro ekologické chování jako my. Přitom je pro nás velmi důležitá prověřitelnost. Teprve tím se lišíme od „černých pasažérů.
<h5><strong>Tvrdá kritéria pro zdánlivě mírné téma</strong></h5><p>Rozsáhlý koncept vychází při hodnocení z pěti kritérií – voda, proud, sociální hledisko, nezávadnost materiálu a recyklace materiálu. Pro certifikaci dle Cradle to Cradle® smí být samozřejmě použity <strong>výhradně obnovitelné energie</strong> a odpadní voda musí být prostá průmyslových chemických látek.</p><p>Napínavé je to v oblasti nezávadnosti materiálů. Pomocí běžných označení ekologických výrobků se výrobci nechávají svými dodavateli jen ujistit, že nepoužívají žádné známé škodlivé látky. Ale co s těmi neznámými? Výzkumy konec konců stále znovu objevují další a další provinilce. A právě tady nastupuje Cradle to Cradle®.</p><p>Ernst Gugler (zakladatel a výkonný společník společnosti gugler):</p>
Cradle to Cradle® připouští pouze látky, které jsou prokazatelně nezávadné. Co se neprokázalo jako neškodné, resp. ještě nebylo prozkoumáno, nesmí být použito.
<p>To ale také jasně znamená podstatné náklady navíc. Finální výrobek vzniká v několika smyčkách, ve kterých se přibližujeme perfektnímu řešení v podobě nezávadnosti a funkčnosti. Zatím má společnost gugler 22 certifikovaných komponent, z nichž stále více smí nést zlatou variantu pečeti.<br> </p><h5><strong>S infrastrukturou daleko napřed</strong></h5><p>A recyklace? Dnešní systémy zpětného odběru se tuto myšlenkou ještě nezabývají. V recyklačním procesu tiskovin se barva a papír od sebe oddělují. Při použití běžných tiskařských barev vznikají toxické kaly, které musí být likvidovány jako nebezpečný odpad.</p><p>Ernst Gugler:</p>
U výrobků Cradle to Cradle® se tyto zbytky barev mění na biologický kal z čistíren odpadních vod, který může na polích a loukách vyživovat další rostoucí stromy. Protože ale neexistuje žádný jedinečný, uzavřený systém zpětného odběru pro papírové odpady Cradle to Cradle®, proudí tyto nezávadné tiskoviny do normálního recyklačního oběhu a pouze zde snižují jedovatost.
<p>Ve společnosti gugler proto pro rok 2022 usilují o zavedení vlastního systému zpětného odběru v Rakousku, který by umožnil využít potenciál konceptu Cradle to Cradle® také pro recyklaci.<br> </p><h5><strong>A ještě o krok dál</strong></h5><p>Kromě konceptu Cradle to Cradle® a pečeti FSC, která klade přísné podmínky pro trvale udržitelné lesní hospodářství, najdete na brožurách BG Graspointner další značku, která byla vyvinuta společností gugler a která se fakultativně uděluje zákazníkům tiskárny: greenprint*.</p><p>Ta označuje tisk šetrný ke klimatu. To znamená, že to, co výrobek zanechá ve formě CO2, se nejen uspoří, resp. vyrovná formou certifikátů (to by bylo klimaticky neutrální). Místo toho se zákazník tiskárně zaváže, že získá navíc certifikáty v hodnotě 10 procent skutečné uhlíkové stopy a použije je ve prospěch životního prostředí.</p><p> </p><p>Marcus Renn:</p>
Samozřejmě jsme se pro tuto možnost rozhodli.
<h5><strong>Jádro věci</strong></h5><p>K ekologickému chování, tedy obzvlášť odpovědnému zacházení se zdroji nebo minimalizaci škodlivých a jedovatých látek, neexistuje žádná alternativa. Pochopili jsme to již dávno a spolu s FILCOTEN® jsme vyvinuli stavební materiál, který tomuto ideálu ve své oblasti vyhovuje jako žádný jiný. Jednání v souladu se zájmy životního prostředí je <strong>nedílnou součástí jádra naší značky</strong> a denním průvodcem našich rozhodnutí.</p>

Marcus Renn
Head of Marketing
International