Kanadská tvrdost.

FILCOTEN® obstál též v severoamerickém testu materiálu

Kanada je zemí meteorologických extrémů. Od mírného podnebí přes takzvané arktické podnebí (dlouhé, studené zimy a krátká,mírná,teplá léta), až po polární podnebí – pro každého je tu zkrátka něco.

<p>Nejnižší naměřená teplota zde byla -63°C, nejvyšší +45°C. K tomu se ještě přidá to, že v průběhu několika hodin může dojít k extrémně silným výkyvům teplot.Takže jeden den může být jarní počasí, ale druhý den zase tuhá zima.Konstatování, že toto není zcela jednoduché prostředí pro materiály používané pro inženýrské stavby, je ještě velmi mírně řečeno.</p><h5> </h5><h5><strong>Test, který odděluje zrno od plev</strong></h5><p>Způsobilost materiálů v tomto extrémním prostředí v Kanadě zaručuje mezinárodně uznávaná organizace ASTM a tomuto testu podrobili též FILCOTEN®. „Tento test prověřuje odolnost materiálů vůči drastickým výkyvům teplot,“ vysvětluje Kastriot Malci, Technical Support Manager v Hydro BG, dceřiné společnosti BG v Severní Americe, která má své sídlo v Montrealu.<br> </p><h5><strong>Extrémní ochlazení a extrémní ohřátí – a to 300-krát za pět hodin</strong></h5><p>Při testu se materiál mnoho hodin opakovaně ochlazuje z +4°C na -18°C a následně se ohřívá z -18°C na +4°C – rozdíl 22°C. Tuto proceduru prováděli nezávislí inženýři firmy ASTM v případě materiálu FILCOTEN® víc jak 300-krát v průběhu pěti hodin. Výsledek byl absolutně přesvědčivý: testované předměty z materiálu FILCOTEN® svůj tvar měnili v průměru o 0,3% – v podstatě tedy vůbec. Testovaná rozpínavost byla průměrně pouze 0,01 mm.</p><p>Navíc nebyli zjištěny ani praskliny, ani poškození, prověřované vzorky materiálu byli po 300 cyklech ješte na 100% neporušené, nedošlo ani k úbytku materiálu. Maximálně zde normální beton utrpí značné poškození způsobené mrazem.</p><p>„Nyní máme 100-procentní jistotu, že FILCOTEN® nemá vůbec žádné problémy při rapidních výkyvech teplot,“ řekl spokojeně Malci. Inženýři z ASTM byli přitom mimořádně snaživí, protože netestovali domácí materiál. „Chceme být precizní jako Rakušané, ale FILCOTEN® tento test s nadhledem zvládl.“</p><p> </p><h5><strong>Kdo to dokáže v Kanadě, dokáže to všude</strong></h5><p>Při tomto výsledku testu se opět prokázala velká převaha materiálu FILCOTEN®. Dalo by se téměř říci, že tento materiál je pro evropské požadavky nadměrně kvalifikovaný, ale počasí je – jak sami víme – nevypočitatelné. Takže je dobře, že používáme materiál, který se osvědčil už též v Kanadě.</p>

INFOBOX

 

Nejlepší je, pokud jsme co nejvíce nároční

Mimořádně náročná prostředí ukazují, že je FILCOTEN® ideálním materiálem pro odvodňovací žlaby: též při extrémních teplotních výkyvech se chová stabilně a nevykazuje žádné úbytky materiálu. V kombinaci s excelentní přilnavostí minerálního materiálu s cementovým pojivem navíc nevznikají žádné infiltrace vody mezi vnějšími stěnami žlabu a okolním betonem.

 

Problémy způsobené koeficienty rozpínání v případě plastových a polymerových žlabů

Žlaby z plastu nebo z polymerových materiálů zde mohou vykazovat slabé místa. Důvodem tohoto je, že jejich koeficient rozpínání je jiný oproti betonu, z kterého je obalový základ. Takto mohou vznikat praskliny mezi tělesem žlabu a betonovou plochou základu.

 

Možnými negativními následky je infiltrace vody na přechodu mezi žlabem/základem a stykem prvků, jako též z toho vyplývající poškození způsobené mrazem, spojené se zvedáním a klesáním ve spoji žlabových těles.

 

Výhody materiálu FILCOTEN® ve zkratce:

 

žádná změna tělesa žlabu, ani při extrémních teplotních výkyvech

 

žádný úbytek materiálu

 

excelentní přilnavost k betonovému loži

 

maximální efektivnost odvodnění

 

  •  

Toto však nejsou všechny výhody našich žlabových systémů FILCOTEN®. Rádi Vás budeme informovat o celém spektru dosažených kvalit. Kvůli informačnímu materiálu nebo osobnímu poradenství nám jednoduše zašlete e-mail na blog@bg-company.com

Kastriot Malci
Technical Support Manager