Člen Spolku na ochranu klimatu Rakousko

Společně proti změně klimatu

S klimatem je to vážné a my to vážně i bereme. Ve Spolku na ochranu klimatu bojují evropské spolky, společnosti a obce daných regionů odhodlaně a zodpovědně proti změně klimatu. Jako člen této globální iniciativy čelíme tomuto úkolu, zavazujeme se k ambiciózním cílům a jejich plněním měříme svůj úspěch.

<h5><strong>I firmy nesou odpovědnost</strong></h5><p>Aby se při ochraně klimatu nenechal nikdo utěšit dobrými činy druhých, je zapotřebí společenství, která <strong>napříč zeměmi, kontinenty a zájmovými skupinami táhnou za jeden provaz</strong>. Proto jsme od roku 2014 členem Spolku pro <a href="https://www.klimabuendnis.at/english"><strong>Climate Alliance Austria</strong></a>, který v sobě spojuje podnikatele a téma ochrany klimatu. Hlásíme se k trvalé udržitelnosti, i když to znamená, vzít pro to do rukou peníze.</p><p> </p><h5><strong>Cíl Spolku na ochranu klimatu</strong></h5><p>Cílem Spolku na <a href="https://www.climatealliance.org/home.html"><strong>Climate Alliance</strong></a> je svět, ve kterém je ochrana klimatu samozřejmostí, zdroje jsou spravedlivě rozdělovány a všichni lidé žijí sociálně, ekologicky a ekonomicky odpovědně. Poradci Spolku přitom doprovází organizace na jejich cestě. Nejde o to, někoho sankcionovat, ale <strong>budovat povědomí o tomto problému, motivovat a vzbudit radost ze svého počínání</strong>. Tato dobrovolná iniciativa je velmi úspěšná. Ke Spolku pro ochranu klimatu Rakousko se v mezičase přidalo více než 1100 společností.</p><p>Cíle Spolku pro ochranu klimatu jsou také našimi cíli, protože se chceme stát tou nejuvědomělejší společností s ohledem na trvale udržitelný rozvoj v naší branži. Důkazem toho je nejen náš High Performance Concrete FILCOTEN® HPC, ale také celá řada dalších opatření, jako například spolupráce s ekologickou tiskárnou <a href="https://blog.bg-company.com/cz/item/126-ekologicke-tiskoviny"><strong>gugler</strong></a>, náš podíl na výzvě adresované <a href="https://blog.bg-company.com/cz/item/62-iniciativa-global-2000-a-wwf-rakousko"><strong>rakouské spolkové vládě</strong></a>, plnění managementu životního prostředí dle <a href="https://blog.bg-company.com/cz/item/168-certifikace-iso"><strong>ISO 14001</strong></a> nebo přechod na 100% zelené elektřiny. O obou právě zmíněných tématech se zde brzy dočtete více.</p><p> </p><h5><strong>Podívat se firmě na zoubek</strong></h5><p>Spolupráce se Spolkem na ochranu klimatu Rakousko vypadá takto: poradce organizace přijde do firmy a při rozhovorech a prohlídce <strong>analyzuje výrobu, vozový park, zásobování energií, motivaci zaměstnanců</strong> atp. Následně je vytvořena energetická bilance a bilance CO2. Ta je rozpočítána na osobu, zohledňuje tedy i růst. Jsou probrány i možností dotací.</p><p>Následně vypracuje poradce zprávu, ve které poukáže na témata, ve kterých dřímá potenciál v oblasti ochrany klimatu. Je možné přestavět vozový park na hybridní nebo elektrický pohon? Kde je možné zlepšit izolaci a nepropustnost budov? Je možné ušetřit na spotřebě energie na topení? Odpovědi na tyto a podobné otázky prezentuje poradce při druhém termínu. Po odsouhlasení společností jsou tyto myšlenky zahrnuty do balíku opatření a pragmaticky rozděleny do tří kategorií.</p>
<h5><strong>Tři stupně</strong></h5><p> </p><p>1.Která opatření nic nestojí nebo stojí velmi málo? Ta by měla být začleněna nejdřív. K překvapení většiny je právě zde velké množství efektivních možností dosažitelných jen změnou chování.<br> </p><p> </p><p>Georg Spiekermann (Spolek pro ochranu klimatu Rakousko):</p><p> </p>
Nejprve vytvoříme povědomí o problému a následně pak struktury a kompetence, kterými dosáhneme změny chování.
 
<p> </p><p>K tomu patří například zcela jednoduché věci jako aplikace pokynů pro nárazové větrání, odpojení žroutů elektrického proudu, zavírání kyvadlových dveří atp.</p><p> </p><p>2. Které menší investice pro efektivní spotřebu se nabízejí? Jedním z nejčastějších bodů v této kategorii je osvětlení. Moderní světelné zdroje mohou výrazně přispět k úsporám energie.</p><p> </p><p>3. Které větší investice mají smysl pro dosažení ještě vyšší míry trvalé udržitelnosti? Pokud došlo ke splnění bodů 1 a 2, přejde společnost k těmto návrhům. K nim patří například výměna výrobních zařízení, přechod na jiné nositele energie nebo výstavba fotovoltaických zařízení.</p>
<h5><strong>Co jsme například změnili my?</strong></h5><p>Přechodem na FILCOTEN® jsme měli možnost <strong>ušetřit velké množství CO2</strong>. Jednak proto, že výroba předchozí betonové suroviny znamenala výrazně větší množství oxidu uhličitého, a také proto, že FILCOTEN® je podstatně lehčí a jeho transport tak představuje nižší produkci CO2.</p><p>Na začátku našeho členství spotřebovalo samotné chlazení naší servrovny tři čtvrtiny z celkové energie naší kancelářské budovy. Jednoduchým opatřením jsme byli schopni snížit spotřebu na 0,7 kWh. Servrovna byla rozdělena stěnou. V jedné polovině místnosti stojí IT vybavení zadní stranou přímo u této stěny a vypouští tak veškerý horký vzduch otvory do druhé poloviny místnosti. Zařízení zůstávají chladnější a <strong>je tak potřeba výrazně méně energie</strong>, aby jejich teplota byla udržována na nízkých hodnotách.</p><p>Současně s firmou rostla také naše absolutní spotřeba proudu. <strong>Ekvivalent CO2 celé naší spotřeby se ale snižoval</strong>. Dalšími opatřeními byla kontrola a zajištění těsnosti budovy, ale také přechod na opakovaně plnitelné náplně do tiskáren, což zamezí tvorbě velkého množství odpadu. Do budoucna plánujeme několik <strong>zajímavých opatření pro stupeň 3</strong>, o nichž se zde dozvíte více, jakmile to bude aktuální.</p>
<h5><strong>Ochrana klimatu je věc postoje</strong></h5><p>Tak jako u všech procesů změn ve firmě není možné ochranu klimatu jednoduše nařídit. I přes přibývající extrémní výkyvy počasí je tato hrozba stále ještě relativně abstraktní. To ví také Georg Spiekermann (poradce Spolku pro ochranu klimatu Rakousko) a Norbert Rainer (šéf regionální pobočky Spolku pro ochranu klimatu Rakousko). Jejich organizace proto aktivně přispívá k tomu, aby se toto téma <strong>pevně zakotvilo v myšlení všech zaměstnanců, aniž by bylo nutné hrozit zvednutým ukazováčkem</strong>.</p><p>Georg Spiekermann:</p>
Pro zaměstnance je snazší se s tématem identifikovat, když jde management příkladem svými dobrými skutky
<p>To se může dít různými způsoby. Aby bylo možné si zaměstnance získat, je to na začátku většinou v rámci slavnostní firemní akce, na které je představena prezentace, ve které jsou oznámeny dohodnuté cíle.</p><p>Norbert Rainer:</p>
Stane-li se toto téma součástí všedního života, existuje velká šance, že budou kolegové podle těchto postojů jednat nejen ve firmě, ale že si své přesvědčení přenesou i domů.

Christian Ablinger
Product Manager
BG-Graspointner | Austria