FILCOTEN® parkline

Se vším klidem zaparkovat..

Ať už se jedná o novou výstavbu nebo rekonstrukci – projektanti parkovišť a provozovatelé se setkávají s řadou výzev, pokud jde o odvodnění. Důležitým kritériem je samozřejmě odolnost a životnost budovy. Ale také je rozhodující bezstarostný provoz bez stížností na zatížení hlukem tzv. znečištění budovy hlukem. V obou oblastech boduje FILCOTEN® od začátku roku 2017 se svou monolitickou stavební konstrukcí a vlastnostmi jedinečného materiálu.

<h5><strong>Je to komplikované</strong></h5><p>Požadavky na odvodnění vícepodlažních parkovišť jsou rozmanité a není snadné je splnit, jak to na první pohled vypadá, vždy se volí nakonec kompromis, kdy jeden z problémů přetrvává. Při hledání řešení jsme se blíže zabývali potřebami provozovatelů parkovišť a vyvinuli sofistikované řešení.</p><p> </p><h5><strong>Hydraulický výkon vs. konstrukce</strong></h5><p>Motorová vozidla přivádějí značné množství vody ve formě sněhu, deště nebo marastu do parkovacího domu, garáží. To by vyzývalo k použití hlubokého žlabu s větším hydraulickým výkonem. Na druhou stranu by hlubší žlab znamenal významný zásah do vyztužení podlahové nebo střešní konstrukce a příliš by oslaboval konstrukční části.</p><p> </p><h5><strong>Kryt žlabu vs. ochrana proti hluku</strong></h5><p>Ačkoliv vtokový rošt u plochého odvodňovacího žlabu zajišťuje hladké ukončení a přechod s okolním povrchem, vzniká v oblasti s velmi frekventovaným přejezdem další problém: při každém přejezdu linií žlabů s obvyklou rychlostí dochází ke klapavému zvuku roštů. Tento zvuk se lehko a rychle přenáší přes pevné medium betonu do ostatních sousedících stavebních částí budovy. Za určitých okolností to pro obyvatele znamená významné hlukové znečištění budovy, případně pro provozovatele budovy dokonce dlouhodobé stížnosti. Rošty se tak např. k tělu žlabu pevně přišroubovávají, což ovšem často vede ke korozi kompletního spojovacího materiálu a nerezové elemty jsou nákladné.</p><p> </p><h5><strong>Kompetentnost materiálu pro vysokou odolnost</strong></h5><p>Rozhodující pro dlouhou životnost parkovacích garáží je souhra použitých stavebních materiálů. Navazující materiály by měly být co nejvíce podobné svým vlastnostem, aby se minimalizovalo napětí a zabránilo se prasknutí. Dokonce i ve vlhkých oblastech jsou i ty nejmenší trhliny bránou pro škodlivé soli, které napadají stavební substanci. Klasický beton není vhodný pro hřebenový žlab. Jako bezkorozní alternativa se osvědčují celonerezové žlaby, ale jsou ekonomicky zatěžující.</p>
<h5><strong>FILCOTEN® parkline</strong></h5><p>S FILCOTEN® parkline se poprvé podařilo vytvořit, sériové, hospodářsky výhodné řešení v podobě hřebenového žlabu z High Performance Concrete (HPC), které splňuje požadavky při výstavbě nebo rekonstrukci parkovacích domů, nebo garáží.</p><p> </p><ul><li>FILCOTEN® a obklopující spojující beton mají stejný koeficient tepelné roztažnosti, který zajišťuje pevné usazení, zabudování prvku a minimalizuje pnutí.</li><li> </li><li>Jelikož hřebenový žlab z podstaty své monolitické konstrukce nemá žádný rošt, odpadá při jeho frekventovaném pojezdu zatížení hlukem, které se nepřenáší na sousedící části budovy.</li><li> </li><li>Nízká stavební výška pouze 35 nebo 50 mm nechává statiku konstrukce prakticky nedotčenou a zároveň speciální tvar žlabu s několika odtokovými kanálky obstarává rychlý odvod vody k odtoku uprostřed těla žlabu. Další výhodou je nehořlavost materiálu FILCOTEN®. Právě použití tohoto prvku uvnitř budov je pak neocenitelným přínosem z hlediska požární bezpečnosti.</li></ul>
<h5><strong>Žlab ro greenbuilding (šetrné budovy)</strong></h5><p>Přidanou hodnotou jsou mimořádné vlastnosti materiálu FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete). Jako minerální materiál spojený s cementem je 100% recyklovatelný. Certifikovaný společností IBR, značka a material FILCOTEN® chrání zdraví a životní prostředí, protože je zaručena biologická nezávadnost, bez biocidů, rozpouštědel, těkavých organických sloučenin nebo těžkých kovů. Kromě toho se ve výrobě těchto prvků používá kombinace energetických zdrojů, která je výhradně šetrná k životnímu prostředí, s vynikající bilancí CO2. Právě proto je žlab FILCOTEN® parkline ideální volbou pro šetrnou budovu – greenbuilding.</p><p> </p><h5><strong>Komfortní příslušenství</strong></h5><p>Řada promyšlených doplňků dělá projektování, zabudování, provoz a údržbu FILCOTENU® parkline ještě více efektivní.</p><p> </p><ul><li>Montážní podpěry se šroubovou fixací zjednodušují pokládku žlabu: Tělo žlabu je možné předem namontovat na bednění a poté kompletně zabetonovat. Tímto se eliminuje nasazení těžkých zařízení při zabudování.</li><li> </li><li>Během betonování chrání tělo žlabu dočasný kryt.</li><li> </li><li>Inovativní spojovací element umožňuje křížové spoje, jakož též spojení ve tvaru T-/ L-.</li><li> </li><li>Inteligentní nerezový kryt pro odtokový díl funguje jako můstek a pro čištění ho lze jednoduše odstranit.</li><li> </li></ul><h5><strong>Široká oblast použití</strong></h5><p>FILCOTEN® parkline splňuje komplexní požadavky projektantů a správců garáží, parkovacích domů na funkčnost a nízké náklady odvodňovacích systémů. Mimo jiné boduje tento materiál svými udržitelnými vlastnostmi. Přitom použití tohoto systému se neomezuje pouze na garáže. Ať už uvnitř budov nebo u venkovních ploch, FILCOTEN® parkline se prosazuje všude tam, kde je požadována omezená stavební výška, optimální průtok, vysoká stabilita, nízká hlučnost a též stavební prvek s vlastnostmi udržitelnými, šetrnými vůči životnímu prostředí.</p><p> </p><h5>Můžete se dozvědět více o FILCOTEN® parkline v této brožuře.<br><a href="http://www.bg-company.com/fileadmin/BG_EN/Prospekte_PDF/Parkline_brochure_EN_screen.pdf"><strong>Anglicky </strong></a>nebo <a href="http://www.graspointner.at/fileadmin/Prospekte/Parkline_Broschuere_web.pdf"><strong>německy</strong></a></h5>

Karl-Heinz Gramlich
Director Sales &
Product Management
BG-Graspointner | Austria