INICIATIVA GLOBAL 2000 a WWF RAKOUSKO

Ochrana klimatu? Ekonomické téma!

Kdo tvrdí, že si ekonomika není schopna stanovit cíle pro ochranu klimatu dobrovolně? 242 nejvýznamnějších rakouských firem se obrátilo na budoucí vládu ve společném dopise ze dne 22.11. s konkrétními požadavky pro ochranu klimatu. Výzva byla iniciována světovým fondem na ochranu přírody WWF v Rakousku a přední rakouskou organizací pro ochranu životního prostředí GLOBAL 2000. BG-Graspointner patří k hrdým podporovatelům této iniciativy a vítá tento silný signál směrem k vrcholným politikům, jako příležitost jednat aktivně nyní.

<h5><strong>Společně pro ochranu klimatu</strong></h5><p>Ochrana klimatu je zájem nás všech. Navíc existují významné ekonomické důvody se konkrétně zasadit pro lepší životní prostředí. Změna klimatu je v Rakouskou příčinou nákladů navíc v hodnotě miliardy Euro ročně a tendence je stoupající. Proto velmi vítáme <a href="http://www.wwf.at/klimaschutzappell" target="_blank" title="WWF Österreich Klimaschutzappell"><strong>apel společností pro energetickou změnu a ochranu klimatu </strong></a>i vysokou účast celého Rakouska. Koneckonců ambiciózní cíle mohou být dosaženy pouze společným úsilým politiků, vědců, průmyslem a spotřebiteli.</p>
<h5><strong>Základní požadavky</strong></h5><p> </p><p>S těmito požadavky se podnikatelé na politické představitele obrátili:</p>
<p> </p><p> </p><p> </p><ul><li>Závazná společná strategie pro ukončení fosilních paliv do roku 2050</li><li> </li><li>100% elektřiny z obnovitelných zdrojů do roku 2030</li><li> </li><li>Akční plán rozvoje věřejné dopravy a elektromobilů</li><li> </li><li>Podpora tepelné obnovy a ekologických systémů vytápění</li><li> </li><li>Program s pobídkami pro firmy a domácnosti pro větší energetickou efektivitu a úsporu</li><li> </li><li>Optimalizovat daňový systém pro udržitelné investice</li></ul><p> </p><p> </p>
<p>Když se tyto myšlenky stanou skutečnými rámcovými podmínkami, vzniknou správné pobídky k opatřením šetrným k životnímu prostředí mimo zákonodárná období. Společnosti v Rakousku by důsledně investovaly do ekologičtějších technologií.</p>
<h5><strong>Dalo se to do pohybu!</strong></h5><p>Tato výzva je již druhá svého druhu, poté co první v lednu 2017, kvůli předčasným volbám konaným v letošním roce, zapadla. V té první bylo podepsáno 190 společností, tentokrát je to 242 a pořád se přidávají další. Síla iniciativy spočívá také v jednotě: když všichni něco dělají, nemusí mít nikdo pocit, že je sám. A s každým podnikáním, které se k tomu připojí, roste tlak na ty, kteří se nechtějí pohybovat.</p><p>Bernhard Knoblechner (výkonný ředitel společnosti BG Grasspointner) je také touto iniciativou nadšen:</p>
Máme pocit, že zde začíná něco velkého. Každý si uvědomil, že se musí něco pohybovat, a že to dokážeme společně. Jsem tomu velmi rád. Také proto, že vidíme sebe jako firmu v tomto ohledu již zavedenou. Udržitelnost nebyla pro nás nikdy prázdnou frází, kterou bychom se pouze chtěli zdobit, ale vždy nedílnou součástí značky BG-Graspointner.
<h5><strong>To sedí k BG-Graspointner</strong></h5><p>Tato výzva politikům je skutečně v souladu s naší dlouhodobou filozofií. Opět se ukazuje, že ochrana klimatu je hluboký hospodářský zájem. Ekologické výrobky jsou poptávané, protože šetří zdroje. Nejlepším příkladem z naší vlastní výroby je náš materiál HPC FILCOTEN®. Je lehký a zároveň výrazně stabilní. Žlaby vyrobené z tohoto materiálu způsobují výrazně nižší náklady na dopravu a pohonné hmoty v porovnání s ostatními betonovými výrobky. Kromě toho jsme se jako provoz s klimatickými závazky zaručili k tomu, že využíváme zdroje mírněji. Spotřeba energie při výrobě žlabu FILCOTEN® je zhruba poloviční oproti výrobě klasického betonového žlabu.</p><p> </p><h5><strong>Aby nezůstalo jen u slov!</strong></h5><p>Tento apel politikům nesmí zůstat jen prázdným slovem. Přejeme si, aby následovaly skutky, a proto vyzýváme strany budoucí federální vlády, aby provedly uvedené požadavky v zájmu všech. Jako společnost potřebujeme v budoucnu srozumitelnost a jistotu pro naše dlouhodobé cílené investice. Ekonomika signalizovala, že je připravena přispět k ochraně klimatu. Nyní je řada na politice.</p>

Bernhard Knoblechner
Managing Director
BG-Graspointner | Austria