Pustíme tam slunce!

SOLÁRNÍ VÝZVA

Rakousko využívá přibližně dvě procenta potenciálu sluneční energie. Ekologická organizace GLOBAL 2000, WWF Österreich a 254 rakouských firem požadují společně od politiků rámcové podmínky pro budování solární energie. Firma BG-Graspointner tuto akci podporuje.

<h5><strong>Lidé to pochopili</strong><br>Firma BG-Graspointner se už v roce 2017 zúčastnila klimatické výzvy rakouského průmyslu pro politiky. Tehdy se právě sestavovala nová vláda. V rozhovorech před volbami a po nich se téma ochrany klimatu téměř nevyskytovalo. Dnes by to bylo nemyslitelné. Celé desetiletí trvající ekologické snahy pomalu ukazují svoje výsledky. Nyní jde jen o to, abychom při tom zůstali.</h5>
<h5><strong>Toto jsou konkrétní požadavky z roku 2019</strong></h5>
<ul><li>Zrušení daně za vlastní spotřebu solární energie</li><li>Konec se snižováním podpory pro sluneční energii</li><li>Zrušení nepotřebné byrokracie při výstavbě fotovoltaických zařízení</li><li>Více podpory a poradní činnosti</li><li>Lepší možnosti pro regionální prodej sluneční energie</li><li>Energetická změna v souladu s přírodou – s fotovoltaikou na střechách a ne na chráněných přírodních plochách</li></ul><p> </p>
<h5><strong>Proč solární energie právě teď?</strong><br>Johannes Wahlmüller z ekologické organizace GLOBAL 2000 byl spoluiniciátorem této akce a uvádí tři důvody, proč nyní hlavní úlohu sehrává téma solární energie.</h5>
V našich posledních výzvách jsme požadovali 100 procent obnovitelné energie do roku 2030. Širokým využitím solární energie by bylo možné tento cíl dosáhnout.
<p>K tomu bychom potřebovali, říká Wahlmüller, kromě jiného přesvědčivý koncept, protože nyní je zde příliš mnoho symbolické politiky. Nakonec zdůrazňuje, že podniky mohou na solární energii přejít relativně jednoduše. Jediné co k tomu potřebujeme, je solární zařízení na střeše.</p><p> </p><h5><strong>Před sluncem je příliš mnoho překážek</strong><br>Rámcové podmínky jsou pro to v současné době všelijaké, jen ne vhodné. Chybějí zde podněty od politiků. Například by bylo třeba zrušit daň z vlastní spotřeby. V současnosti sice existuje osvobozená částka na 25.000 kilowatthodin, ale tuto hranici lze rychle překročit. Kromě toho stojí 1,5 centu za kilowatthodinu. Navíc je zde příliš mnoho byrokracie, říká Wahlmüller, například při povolovaní provozních zařízení. Kdo by chtěl zařízení zvětšit, musí počítat s tím, že za určitých okolností ztratí dotace.<br> </h5><h5><strong>Je to napínavé, ale i vážné</strong><br>Koncem září jsme měli nové volby, a ekologická organizace GLOBAL 2000 a WWF Österreich před nimi předložila požadavky výzvy všem stranám. Tak se téma dostalo na stůl a je jedno, jak to dopadne s výsledkem. To je dobře, protože tady nemáme na výběr. <a href="https://www.global2000.at/klimaschutzappell" target="_blank"><strong>Solární výzvu</strong></a> podepsalo 254 firem. To je mnoho, existují ale i velké překážky. My však vytrváme, protože bez podnětů od politiků se energetická změna jako součást klimatické politiky nedá zvládnout.<br> </h5><h5><strong>BG-Graspointner jedná</strong><br>Mezitím, co se o tom všude hovoří, my už jednáme: solární zařízení na střese našeho podniku je už nyní v provozu a zásobuje sluneční energií naši výrobu. Více se o tom již brzy dozvíte v našem blogu.<br> </h5><p><br>Při svých stavebných projektech vsaďte už dnes na obnovitelné energie: při výrobě našeho ekologického materiálu <a href="https://www.bg-graspointner.com/entwaesserungsrinnen/bg-filcoten" target="_blank"><strong>FILCOTEN HPC</strong></a> se používá výlučně ekologický proud.<br> </p>

Bernhard Knoblechner
Managing Director
BG-Graspointner | Austria