Každá výzva vítána

Parkovací plochy u Institutu vědy a techniky

Pokud máme pro našeho zákazníka, společnost Swietelsky, naplánovat a vypracovat projekt, který vyžaduje téměř všude vlastní návrhy, proč bychom se nemohli ujmout také všech úkolů od dohledu nad stavbou až po konečnou přejímku projektu, když už jsme v tom?

<p><strong>Náročný až do konce</strong></p><p>Nové parkovací plochy u Institutu vědy a techniky (IST) v Maria Gugging byly náročným projektem. Takže pro nás jako specialisty, kteří se vyžívají ve výjimečných výzvách, je to naprosto ideální. Různé konstrukční výšky, vnitřní a vnější prostor, prakticky všude zakázkové díly a množství řemesel, včetně svářečských prací na místě, to jsou jen některé z parametrů, které byly součástí tohoto projektu. K tomu se přidal veškerý stavební dozor nad odvodňovacím systémem prostřednictvím společnosti BG-Graspointner až po kolaudaci.</p><p> </p><p> </p><p><strong>Doma na nové půdě</strong></p><p>Robert Eder ze společnosti BG-Graspointner měl celkové technické řízení projektu, který probíhal prakticky po celý rok 2020. Vzpomíná:</p>
Od samého počátku jsme si byli vědomi dvou věcí: Za prvé: Tímto projektem jsme vstoupili na novou půdu. Za druhé: Jsme připraveni na takový úkol.
<p><strong>Odvodnění ve dvou úrovních</strong></p><p>Architekt ve svých plánech navrhl pro parkovací plochy konstrukci z litého asfaltu (vnější rozměr 5 cm, vnitřní 3 cm). Většina povrchové vody by mohla odtékat přes kanálové mříže. Protože je však litý asfalt mírně propustný pro vodu, pronikne do něj asi pět až deset procent vody. S tímto vědomím bylo pod litý asfalt instalováno dvojité asfaltové těsnění, které odvádí vodu do podzemního tělesa kanálu. Výsledkem je dvouúrovňový odvodňovací systém.</p><p> </p><p> </p><p><strong>Efektivní vývoj díky CAD</strong></p><p>Každá součást kanálu je vyrobena z nerezové oceli na zakázku. Při jízdě přes něj bylo nutné dodržet třídu zatížení C (25 tun). Společnost BG-Graspointner mohla pomocí počítačového navrhování navrhnout složité geometrie a vypočítat působící síly ještě před zahájením výroby, a dosáhnout tak požadované třídy zatížení.</p><p> </p><p> </p><p><strong>Kvalifikované svářečské práce</strong></p><p>Horní a spodní drenážní úroveň byly svařeny ve společnosti BG-Graspointner a poté dodány na stavbu jako kusové zboží po metrech. Po příjezdu na místo byly jednotlivé kusy pomalu, ale jistě dále svařovány dohromady, aby vznikla dlouhá tělesa žlábků. Aby se vyloučila možnost následné koroze, bylo nutné svary mořit. K tomuto účelu se v závodě používala například kyselina dusičná. Staveniště nejsou vhodná pro práci s kyselinou dusičnou ani pro její vypouštění. S ohledem na tuto skutečnost použil Robert Eder a jeho kolegové systém TIG Brush, který umožňuje po skončení akce vhodně ošetřit svary.</p><p> </p><p> </p><p><strong>Pracujeme s milimetrovou přesností</strong></p><p>Různá výška podkladu v interiéru budovy představovala další výzvu. Část podkladu slouží jako základ a další části tvoří strop nad úrovní parkoviště pod ním. Tyto rozdíly byly vyrovnány pomocí izolačního materiálu. Pro vytvoření milimetrově přesné struktury kanálu byly vyvinuty speciální výškově nastavitelné patky, které byly vyrobeny a přesně seřízeny pomocí laseru. Celá konstrukce pak byla plně zapuštěna do injektáže.</p><p> </p><p> </p><p><strong>Vyvinuto a dodáno v rekordně krátkém čase</strong></p><p>Po kontrole a přezkoumání modelů CAD jsme v červnu provedli první zátěžové testy prototypů, v srpnu jsme obdrželi povolení a v září jsme mohli zahájit dodávky. Na vývoj a dodání mnoha zakázkových dílů bylo potřeba celkem šest týdnů. Rychlost obratu nás dokonce překvapila.</p><p> </p><p><strong>Spokojený klient</strong></p><p>Náš klient, Gerald Berndl ze stavební společnosti Swietelsky, byl s výsledkem také velmi spokojen.</p>
Ať už se jednalo o mnoho výrobků vyrobených na zakázku nebo o konečnou přejímku, jednalo se o náročný projekt na všech úrovních, ale díky jejich přístupu orientovanému na řešení a kvalitě dodaných výsledků je společnost BG-Graspointner jedním z našich partnerů, které si vybíráme pro budoucí projekty.

O projektu

Název projektu

IST Maria Gugging 

 

Místo

Maria Gugging, Rakousko

 

Instalovaný výrobek:

Odpařovací kanálkyBG-FLEX V2a z nerezové oceli s druhou odtokovou úrovní, těsnicí přírubou a nastavitelnými nožičkami jsou součástí dodávky.

 

Typ mřížky:

BG-FLEXFA mříž NW150 V2A, MW30/10, tř. C 250kN, včetně zajišťovacích šroubů.

 

Celková délka v metrech

478 m

 

Služby BG-technické podpory

Specifikace výrobků, které si architekt a klient přáli, byly naším týmem techniků dokonale realizovány!

 

- Byla dosažena třída zatížení tělesa kanálu C 250 kN.

- Různé výšky tělesa kanálu z nerezové oceli V2a

- Mimořádně široká těsnicí příruba pro asfaltové těsnění 

- Půdorysné kreslení a značení jednotlivých těles kanálů a/nebo zakázkových dílů

- Vytvoření kusovníku pro montážní firmu

- Předání instalační firmě

- Pomoc při monitorování instalačních prací

- Závěrečná kontrola za účasti stavebních a montážních firem

- Dodržování termínů, a to i v obtížném období Covid-19

 

Zákazník/vlastník

Swietelsky AG

 

BG-Projektový tým:

Robert Eder, Christoph Soriat, Dominik Stockhammer, Josef-Mario Resel

 

Architekt/projektant

Maurer u. Partner, Arch. Georg Siegel

 

Dodavatel stavby:

Stavbyvedoucí Swietelsky Dipl. Ing. (FH) Gerald Berndl, M. Eng.

MMG Mühringer Montage GMBH

Robert Eder
Technická podpora
BG-Graspointner | Rakousko