BYTOVÝ KOMPLEX RIEDENBURG

Pěkné bydlení v Salzburgu

Samotným obytným prostorem ještě nevzniká skvělý byt. Na příkladu bývalých Riedenburgských kasáren v Salzburgu se ukazuje významná úloha krajinné architektury.

<h5><strong>Základní myšlenka</strong></h5><p>Koncept integruje nový komplex do okolních struktur a obyvatelům a sousedům poskytuje možnosti vytvoření vzájemných vazeb. Urbanita a veřejnost se liší v rámci obydlí, všechny oblasti jsou ale propojeny jednotným celkovým konceptem. Kirsten Schomakers, architektka společnosti Agence Ter .de GmbH Landschaftsarchitekten, se rozhodujícím způsobem podílela na vzniku konceptu venkovních objektů nového bytového komplexu.</p>
<p>Svůj nápad vysvětluje následovně:</p>
Venkovní objekty mají poskytovat různou atmosféru, od napůl soukromých prostor v bezprostřední blízkosti bytů, až po urbánní místa. Od klidných pobytových prostor, po obchodní a rušné prostory. Přitom mají být, i přes hustou zástavbu Rainbergu, zážitkové a vytvořit zaměření venkovního prostoru bytového komplexu.
<p>Takové začlenění do okolí se daří díky třem typům venkovních objektů, které se sice liší svým prostorovým uspořádáním, ale jsou otevřené směrem na východ až po zelený Rainberg, který zde přímo hraničí s areálem. Takto se podařilo vytvořit vazbu mezi urbanitou a přírodou a rozdílnými nároky obyvatel a sousedů. Tyto tři takzvané krajinné fugy jsou:</p>
<p> </p><p> </p><p> </p><ul><li>urbánní vstup ze severu</li><li>topografická krajinná fuga</li><li>jižní vstup</li></ul><p> </p>
<h5><strong>Urbánní vstup ze severu</strong></h5><p>U severního vstupu se nachází urbánně ztvárněné náměstí Kattundruckerplatz. Kromě zastávky veřejné hromadné dopravy skrývá i vilu ve stylu biedermeier, která se do začátku výstavby používala jako mateřská škola (ta se posléze nastěhovala do nové budovy v areálu). Toto náměstí slouží i jako přístupová a přijímací zóna pro kancelářské a podnikatelské prostory, které zde fungují. Prvky řešení náměstí Kattundruckerplatz zachycují řemeslo tiskaře na bavlnu. Náměstí je členěné stromy příjemně aromatického žlutodřevce amerického . Z tohoto dřeva lze získat textilní barvivo, které připomíná využití sousedního areálu, jež sloužil k barevnému tisku na bavlnu.<br> </p>
<h5><strong>Topografická krajinná fuga a jižní vstup</strong></h5><p>Uprostřed areálu poskytuje rozsáhlá zelená plocha prostor pro veřejnost a odpočinek. Tento venkovní objekt začíná urbánně v podstatě vstupem z Moosstraße u mateřské školy a společenského domu a sahá až po Leopoldskronstraße na východním konci.</p>
<p>Ztvárnění soustřeďuje pohled od míst nad areálem až po zeleň Rainbergu. Je tu mnoho možností k výhledům, trávení volného času a hrám. Skrz tento prostor vedou chodníky pro pěší a cyklistické stezky. Na východním okraji protihluková stěna chrání proti dopravnímu hluku z ulice Leopoldskronstraße.</p>
<p>Prostor protihlukové stěny je modelovaný tak, že je možné jej využít k pohybu a v zimě na sáňkování. Malá vyhlídková plošina poskytuje pohled na Rainberg a přes nový bytový komplex. Na jihu, na křižovatce ulic Sinnhubstraße/Leopoldskronstraße, se otvírá pohled na nejjižnější část. Náměstí lemují jednotlivé stromy rozličných druhů. V prostoru stavby z kameninových cihel, jejíž kulturní využití se změní, se spojuje náměstí s prostorem vstupu do nového kulturního centra.</p>
<h5><strong>Co dokáže trochu barvy</strong></h5><p>V samotném areálu se nové obytné a administrativní budovy slučují do častí po třech domech. Na jedné straně se to podařilo díky napůl soukromým terasám ve dvorech, které se od ostatní, jakoby parkové krajiny, odlišují nepatrným výškovým rozdílem, ale přispívá k tomu i koncept zeleně: v každé části jsou barevně sladěné vnější fasády se zelení a vzniká tím vyvážený vzhled v teplých a studených odstínech. Tak terasa ve dvoře každé části v kombinaci se zelení a vnějšími fasádami vytváří vlastní atmosféru, která se během ročních období mění. Aby se relativizovaly velikosti obytných domů, také se vhodně barevně naplánovala výsadba ovocných stromů, jako jsou třešně, jabloně, hrušně nebo mišpule. Členění na barevné části v neposlední řadě umožňuje orientaci v bytovém komplexu.</p>
<h5><strong>Cesta a pohled na bytový komplex</strong></h5><p>Severně-jižním směrem vede cesta napříč bytovým komplexem. Poskytuje zážitek ze zelených venkovních objektů, spojuje budovy, vytváří pobytový prostor a vstupní prostory. Pás cesty nevede rovně, ale klikatí se po areálu a umožňuje přístup na všechna veřejná místa. Protože jsou byty a terasy ve dvorech trochu vyvýšené, umožňují výhled na pestrý vnější prostor s jeho rozmanitým využitím a zelení.</p>
<h5><strong>Jak může být krajinná architektura trvale udržitelná?</strong></h5><p>Kirsten Schomakers zná odpověď na tuto otázku: tak, že se použijí domácí druhy stromů a rostlin a materiál z blízkého okolí, že se veřejné plochy udělají robustní a nadčasové.Kromě toho zdůrazňuje význam zeleně:</p>
Zeleň slouží k akumulaci vody, a tím podporuje klima ve městech. Kromě dobrého řešení je tedy důležitým prvkem k vytvoření příjemné kvality bydlení. Dodatečné pokrytí střešních teras a podzemních garáží zeminou brání přehřívání stavebních materiálů a zpomaluje odtok dešťových vod do okolní krajiny.
<p>Více si o odvodnění bytového komplexu v Riedenburgu přečtěte <a href="https://blog.bg-company.com/cz/item/214-reseni-se-najde-vzdy-nebo-i-dve" target="_blank"><strong>zde.</strong></a></p><p>Hledáte i vy trvale udržitelné řešení odvodu dešťových vod? Naši specialisté vám rádi pomohou.<br>Prosíme, zavolejte na: <a href="tel:0042347979621"><strong>034/7979621,22</strong></a>, e-mail: <a href="mailto:office.cz@bg-graspointner.com"><strong>office.cz@bg-graspointner.com</strong></a> nebo <a href="https://www.hydrobg.cz/kontakt_cz.html?utm_source=blog&amp;utm_medium=kontaktlink&amp;utm_campaign=201910-riedenburg2" target="_blank"><strong>www.bg-graspointner.com</strong></a>.</p>

Gottfried Graspointner
Sales advisor north Austria
BG-Graspointner GmbH