Perfektní nákup začíná už v podzemní garáži

NÁKUPNÍ CENTRUM SILLPARK

Nákupní centra jsou dnes moderními městskými zážitkovými prostory, ve kterých pulzuje život. K pozitivnímu dojmu velmi přispívá příjemný příjezd. Nově upravená podzemní garáž nákupního centra SILLPARK v Insbrucku se stará svými širokými parkovacími místy, světlou architekturou a moderní technikou o perfektní zážitek z nakupování.

<p><strong>Zadavatel s vysokými nároky</strong><br>Společnost SES Spar European Shopping Centers GmbH provozuje okolo 30 nákupních center a specializuje se na vysoce kvalitní, rozsáhlé obchodní nemovitosti. To zahrnuje nejen provoz, ale i rozvoj, management a prodej investorům. Podnik u všech svých novostaveb a renovací na nejnovější stav techniky staví na trvale udržitelném způsobu výstavby. Kvalitativní nároky na samotný produkt a na ostatní profese jsou tedy velmi vysoké, vždy s cílem vytvořit pro zákazníky ve svých centrech mimořádné zážitky z nakupování.</p><p> </p><h5><strong>Příjemný příjezd: podzemní garáž</strong><br>Nová podzemní garáž ve středisku SILLPARK je světlá, příjemná, pohodlná a má mimořádně široká parkovací místa. Už při příjezdu je možné zjistit, co pokračuje na všech úrovních parkování: vysoké nároky na kvalitu výstavby a atmosféry.</h5><p> </p><h5><strong>To je to pravé: BG-FILCOTEN parkline</strong><br>BG-FILCOTEN parkline je přesně ten pravý žlab, který zdůrazňuje dobrý dojem i při takovém detailu, jako je odvádění vody. Tento systém se při přejezdu po něm stará o perfektní pocit z jízdy, protože žlab a rošt jsou z jednoho odlitku. Systém BG-FILCOTEN parkline je mimořádně vhodný i pro rušný pohyb chodců. O projekt se staral Robert Eder z technické podpory firmy BG-Graspointner:</h5>
Tvorba hluku je minimální. Se šířkou spár 12,5 milimetru je žlab bezbariérový a bez problémů po něm lze jezdit i na invalidním vozíku (standardní šířka kol je 37 mm).
<h5>Dalším přínosem je nenápadný vzhled nového žlabu. BG-FILCOTEN parkline zcela zapadl do moderní architektury podzemní garáže.<br> </h5><h5> </h5><h5> </h5><h5><strong>Společnost SES vsadila na trvalou udržitelnost</strong><br>Dalším důležitým kritériem je pro společnost SES trvalá udržitelnost. I proto se žlab z materiálu FILCOTEN HPC hodí k projektu tak, jako žádný jiný. Materiál FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) se skládá z minerálních surovin a je stoprocentně recyklovatelný. Při výrobě se bez výjimky využívá ekologický el. proud a materiál neobsahuje živice, ani rozpouštědla. To umožňuje produkci odvodňovacích žlabů takovým způsobem, který šetří zdroje, a to při zachování stability a zatížitelnosti jako u původních betonových systémů. Žlaby BG-FILCOTEN jsou i na základě jejich ověřené ekologické bilance podle ISO 14040/14044, příp. EN 15804 vzorně ekologické a perfektně se hodí pro trvale udržitelné stavební projekty.</h5><p> </p><h5><strong>Výstavba pro dlouhou životnost</strong><br>K trvalé udržitelnosti patří i budovy s dlouhou životností. Čím delší je životnost, tým lépe. Systém BG-FILCOTEN parkline dokázal vyhovět i tomuto požadavku společnosti SES. Materiál FILCOTEN HPC je nerezavějící a v porovnaní s řešeními z nerezové oceli nabízí asi trojnásobnou životnost. Dlouhou životnost podzemní garáže podporuje i nová skladba konstrukce. Vrstvy jednotlivých stropů byly plánované a realizované následovně: vyztužený železobeton, vysoce odolný cementový potěr a utěsnění, a také obnovitelná vrstva z umělé pryskyřice. Ta spolehlivě chrání celou konstrukci před poškozením vlivem posypové soli.<br> </h5><h5><strong>Jak plánovat trvale udržitelně?</strong><br>Sanací betonu byla pověřena firma Bernard Ingenieure (<a href="https://blog.bg-company.com/https//:www.bernard-ing.com" target="_blank"><strong>www.bernard-ing.com</strong></a>) – přední rakouská inženýrská kancelář. Ta rozhodla přenechat citlivý podrobný návrh architektu Siegfriedovi Hybnerovi (<a href="https://nachhaltig-planen.at/" target="_blank"><strong>www.nachhaltig-planen.at</strong></a>), specialistovi na trvale udržitelné projekty. Pan Hybner nejen ví, jak je možné pracovat s pojmem trvalá udržitelnost, ale ví i to, co to skutečně znamená a žije jím při své každodenní práci:</h5>
Trvale udržitelný rozvoj v projektování pro mě znamená, že nesahám hned po osvědčených řešeních, ale nejdřív přemýšlím, co by bylo pro projekt nejlepší.
<p>Je mnohem důležitější, abychom nejprve vzali v úvahu všechny skutečnosti a požadavky a zamysleli se nad nimi. Potom začíná hledání trvale udržitelných řešení, a to znamená, že zůstáváme otevření novým nápadům, zjišťujeme stav věcí atd. Proto došlo k přechodu od asfaltu k ochranné vrstvě z umělé pryskyřice a k tomu, že jsme se soustředili na dlouhodobou použitelnost.</p><p> </p><h5><strong>Tři úrovně trvalé udržitelnosti</strong><br>Nachhaltige Planung spielt sich für Hybner auf drei Ebenen ab:</h5><ol><li>Všichni účastníci musejí k projektu přistupovat s myšlenkou sanace na vysoké úrovni</li><li>K tomu jsou potřebné vhodné, vysoce kvalitní produkty</li><li>Odborná realizace</li></ol>
Společnost SES byla vůči mým podnětům k projektování vždy otevřená, a tak bylo možné, sejít z technicky ‘vyšlapaných cestiček‘.

Firma BG-Graspointner je pro mé nápady trvale udržitelného projektování přesně tím správným partnerem. Materiál FILCOTEN HPC má nejvyšší kvalitu a je dimenzovaný na dlouhou životnost. Přizpůsobivost a přesnost jsou vynikající.
<p>Na arch. Hybnera udělala dobrý dojem filozofie firmy BG-Graspointner, protože se kryla s jeho požadavky na trvale udržitelnou výstavbu.</p><p>Tak to slyšíme rádi. Jestliže i vy máte raději dlouhé intervaly sanací a hledáte odvodňovací systém pro trvale udržitelný projekt, zavolejte nám. Našim specialistům se dovoláte na čísle<br>Tel: <a href="tel:+420257950853"><strong>+420 257 950 853</strong></a><br>E-Mail: <a href="mailto:office.cz@bg-graspointner.com"><strong>office.cz@bg-graspointner.com</strong></a><br>Web: <a href="https://www.hydrobg.cz/kontakt_cz.html?utm_source=blog&amp;utm_medium=signature&amp;utm_campaign=202005-sillpark" target="_blank"><strong>www.bg-graspointner.com</strong></a></p>

Popis projektu

 

Název projektu

Sanace podzemní garáže SILLPARK

 

Místo

Innsbruck, Rakousko

 

Zabudované typy žlabů

BG-FILCOTEN parkline

vpusti BG-FLEX sigma

 

Celkové běžné metry

700 m, 144 vpustí

 

Servis – podpora od BG

Hydraulické výpočty, speciální konstrukce vpustí jedinečných pro tento projekt

 

Zákazník/stavitel  

BERNARD Ingenieure ZT GmbH

 

Projektový tým BG

Kirchebner Christoph, Eder Robert, Speer Josef

 

Architekt/projektant

BERNARD: Mayramhof Martin, Hybner Siegfried

 

Stavební firma

Bauschutz Wels

Robert Eder 
Technical Support 
BG-Graspointner GmbH