Dvojnásobně lepší

s výjimečným výkonem.

Obrubník

Pro instalaci na stoupající hrany. Dostupné se skrytým (obr.) nebo nepřetržitým žlábkem.
+

Kompaktní spojení ve spoji žlabu

Zajištěno dodaným těsněním. Ty musí být instalovány na místě. Systém pero drážka pro každý žlabový prvek.
+

Ideální průtokové vlastnosti

Pro povrchy bez dostatečného spádu mohou být dodávány štěrbinové žlaby BG s předinstalovaným vnitřním spádem 0,5 %.
+

Vysoká nosnost

Díky vysoké pevnosti betonu (>=C45/55) včetně konstrukční ocelové výztuže.
+

Přehled výhod:

<ul> <li>Různé profily žlabů pro širokou škálu aplikací</li> <li>Vysoká nosnost až do třídy D 400, E 600 nebo F 900 kN</li> <li>Velmi variabilní: možnost 0,5% vnitřního spádu, s nebo bez okraje, dilatační spára přímo na těle žlabu je možná</li> <li>Délka prvku 4 000 mm — speciální délky na vyžádání</li> <li>Výrobce s desítkami let zkušeností</li> <li>Vyrobeno a certifikováno podle normy EN 1433</li> </ul>
Přehled výhod:
BG- těsnící systém
použitelné pro žlaby s bezpečnostní drážkou
<p> </p>