BG-FILCOTEN

když se protiklady přitahují,

vznikají skvělé věci

<p> </p><p>FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete / Vysokohodnotný beton) je materiál, který spojuje vynikající technické vlastnosti s trvalou udržitelností. Optimalizovaná vysoká hustota směsi HPC umožňuje konstrukci velmi stabilních odlehčených odvodňovacích žlabů – ale díky nápadu, na kterém to stojí, je to jedinečné. <br><br><strong>Jedinečný koncept, revoluční výsledky. </strong><br>Naši inženýři chtěli spojit dvě krajnosti:<br>maximální výkon s minimálním dopadem na životní prostředí. <br><br><strong>Maximální výkon, minimálním dopad na životní prostředí. </strong><br>Po intenzivní vývojové fázi, dosáhli svého cíle. FILCOTEN HPC <br>ztělesňuje tyto protiklady, což ho činí jedinečným na trhu. <br> </p>

Technologie

I Minimální hmotnost
 • FILCOTEN HPC umožňuje lehkou konstrukci
 • Rychlá a jednoduchá instalace
 • Rozměrově stabilní, masivní betonové prvky
I Maximální životnost
 • Nepřekonatelná stabilita a odolnost
 • Výjimečná odolnost vůči tlaku, mnohem přesahující požadavky normy EN 1433 
I Odolný extrémním teplotám a UV záření 
 • Maximální odolnost vůči mrazu a rozmrazovacím solím
 • odolný UV záření 
I Ohnivzdornost
 • Nehořlavý stavební materiál – Třída A1
 • takže žádná škodlivost
I Dokonale usazený v betonovém loži
 • Ideální součinitel roztažnosti, shodný s okolním betonem
I Vysoký odvodňovací výkon
 • Nízká nasákavost a pronikání vody
 • Hladký povrch žlabu přispívá k vysokému odvodňovacímu výkonu a optimální samočistící schopnosti

Udržitelnost

I Ověřené vyhodnocení životního cyklu (Life Cycle Assessment)
 • Větší ekologická transparentnost podle ISO 14040/14044 nebo SN EN 15804
 • Ideální pro trvale udržitelné stavební projekty
I Trvale udržitelná výroba
 • Vyrobeno se 100% zelenou energií
 • výrobní proces šetřící zdroje
I Vynikající účinnost využívání zdrojů
 • 100% recyklovatelné, certifikované
 • Třída kvality U-A (certifikováno Stavebnětechnickým, zkušebním a výzkumným ústavem v Salzburgu (szvu))
I Certifikovaná trvalá udržitelnost a testováno na nebezpečné látky
 • Životní prostředí a energetický management jsou certifikovány podle normy ISO 14001/50001 v Oberwangu, Rakousko
 • Certifikovaný organický materiál, který splňuje přísná testovací kritéria Biologického institutu v Rosenheimu (IBR) na těžké kovy, VOC (těkavé a organické látky), biocidy a radioaktivitu, bez obsahu styrenu
BG- těsnící systém
použitelné pro žlaby s bezpečnostní drážkou
<p> </p>