Závazek

<p> </p><p>Společnost BG-Graspointner CZ s.r.o je zodpovědná za obsah německé a anglické verze včetně všech ilustrací, titulků a textů.</p>

BG-Graspointner CZ s.r.o

<figure class="table"><table><tbody><tr><td><p>Obchodní adresa:</p><p> </p></td><td><p>K Vodojemu 140</p><p>252 19 Chrášťany u Prahy</p></td></tr><tr><td>Tel.:</td><td>+43 6233 89 00 0</td></tr><tr><td>Fax</td><td>+43 6233 / 89 / 303</td></tr><tr><td>E-mail</td><td>office@bg-graspointner.com</td></tr><tr><td>DIČ:</td><td>CZ266 93 461</td></tr><tr><td>Identifikační číslo obchodního rejstříku:</td><td>C87769 </td></tr><tr><td>Identifikační číslo obchodního rejstříku soudu:</td><td>Praha</td></tr></tbody></table></figure>

Legální informace

Podmínky použití

<p>Veškerý obsah naší webové stránce je chráněn autorským právem. Výslovně povolujeme použití všech dat pro soukromé, nekomerční účely. V případě reprodukce musí být explicitně uveden odkaz na autorská práva a vlastnická práva společnosti BG-Graspointner GmbH. Obsah nesmí být žádným způsobem měněn a nesmí být použit na jiných webových stránkách nebo propojených počítačích v síti bez písemného povolení. Pro veřejné nebo komerční účely je vyžadován souhlas společnosti BG-Graspointner GmbH. V případě porušení těchto podmínek je nutné ihned zničit veškerý obsah. Zachováváme si právo uplatnit další nároky na náhradu škody.</p>

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

<p>Více informací naleznete zde: <a href="/cs-cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju">ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ</a></p>

Internetové služby

<p>Naše webové stránky obsahují odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů. Společnost BG-Graspointner GmbH nenese odpovědnost za obsah třetích stran, který je přístupný prostřednictvím těchto odkazů. Při prvním vytvoření odkazu byla stránka třetí strany zkontrolována, zda neobsahuje nelegální obsah. Odkaz bude odstraněn pouze v případě, že zjistíme nebo budeme informováni, že stránka obsahuje nelegální obsah, za předpokladu, že je to technicky možné a rozumné. Na našich webových stránkách používáme soubory cookies a systém pro správu relací k usnadnění používání našich online platforem. Naše soubory cookies neobsahují žádné osobní informace, včetně vaší e-mailové adresy, ani nám neříkají, kdo jste.</p>

Měření dosahu & soubory cookies

<p>Tato webová stránka používá soubory cookies pro pseudonymní měření dosahu, které jsou přenášeny do uživatelova prohlížeče buď z našeho serveru, nebo ze serveru třetí strany. Cookies jsou malé soubory, které se ukládají na vašem koncovém zařízení. Váš prohlížeč se připojuje k těmto souborům. Použití souborů cookies zvyšuje uživatelskou přívětivost a bezpečnost této webové stránky. Pokud nechcete, aby se soubory cookie pro měření dosahu ukládaly do vašeho koncového zařízení, můžete je v nastavení prohlížeče deaktivovat.</p>

Použití profilů / Sledování

<p>Tato webová stránka používá Google Analytics, webovou analýzu poskytovanou společností Google Inc., k analýze způsobu používání webové stránky. Služba Google Analytics používá "cookies", což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které umožňují analyzovat vaše používání webových stránek. Informace o vašem používání těchto webových stránek (včetně vaší IP adresy) shromážděné pomocí souborů cookie služby Google Analytics se přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Google použije tyto informace k analýze vašeho používání webové stránky a vytvoření zpráv o aktivitách na stránce pro provozovatele webu a pro další služby související s vzory používání webu a internetu. Google může přenést tyto informace třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google nikdy v žádném případě nespojí vaši IP adresu s jinými údaji, které má uloženy. Můžete zabránit umístění souborů cookies na svém počítači tím, že vyberete vhodná nastavení ve vašem prohlížeči, nicméně, prosím, uvědomte si, že pokud tak učiníte, nemusíte mít přístup ke všem funkcím této webové stránky. Návštěvou této webové stránky souhlasíte s tím, že Google bude používat shromážděná data způsobem popsaným výše a pro účely uvedené výše.</p>

Záruka

<p>Informace na našem webu byly sestaveny s největší péčí. Společnost BG-Graspointner GmbH však nenese žádnou odpovědnost za jejich úplnost nebo vhodnost pro určité účely. Použití obsahu, který je k dispozici na webových stránkách, je na riziko uživatele.</p>