Adatvédelmi szabályzat

<p><br></p><p>Az Ön adatainak védelme nagyon fontos a számunkra. Ez az, amiért az Ön személyes adatainak feldolgozásakor követjük az adatvédelmi szabályokat, különösen azokat, amelyeket a GDPR (Általános Adatvédelmi Szabályzat) és a nemzeti adatvédelmi törvények írnak elő.<br><br>Az alábbiakban részletes tájékoztatást talál az általunk végzett adatfeldolgozási tevékenységünkről.:</p>

1. Főrevizor

<p><strong>BG-Graspointner Kft.</strong><br><strong>Európa u. 6.</strong><br><strong>1239 Budapest</strong><br><strong>Tel.: +36 (1) 421 8542</strong><br><strong>office.hu@bg-graspointner.com</strong></p>
<p>Miután a törvény nem követeli meg, mi nem neveztünk ki a felügyelő hatóság szerepét betöltő tisztségviselőt. Ha kérdései vannak, kapcsolatot teremthet velünk a fenti e-mail címen.A Főrevizor a GDPR 4. szakasz (19.) bekezdésben foglaltak szerint tagja a vállalkozáscsoportnak. Az alább felsorolt adatok csak azoknak a vállalkozáscsoport béli tagoknak vannak továbbítva, akik ez határozottan meg vannak említve. Jogi alapként szolgál a jogi érdekeltségünk abban, hogy belső adminisztratív használatra az adatok át legyenek adva (GDPR 6. szakasz (1.) bekezdés (f) pontja a GDPR 48 ismertetésével együtt).</p>

2. Az érintett jogai, / A jogos szándék, beleegyezés visszavonása, / A panaszemelés joga

<p><strong>2,1. </strong>Az Önt érintő személyes jogok esetében a következő jogokkal élhet velünk szemben:</p><p> </p><ul><li><strong>A hozzáférés joga (GDPR 15. szakasz)</strong></li><li><strong>Helyesbítéshez (GDPR 16. szakasz) vagy kitörléshez (GDPR 17. szakasz) való jog</strong></li><li><strong>A feldolgozás korlátozásához való jog (GDPR 18. szakasz)</strong></li><li><strong>Az adatátadáshoz való jog (GDPR 20. szakasz)</strong></li><li><strong>Az adatfeldolgozáshoz való jog (GDPR 21. szakasz)</strong><br><br></li></ul><p><strong>A kifogás joga:</strong> Amikor az Ön személyes adatainak feldolgozása az <strong>érdekek egyensúlyára épül</strong> (jogos érdekek a (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (f) pontja szerint), Önnek <strong>bármikor jogában áll</strong> kifogást emelni, a személyes helyzete alapján. Amikor a kifogás jogával él, mi azt kérjük Öntől, nevezze meg az okokat, amiért nem akarja, hogy feldolgozzuk a személyes adatait. Ebben az esetben megvizsgáljuk a körülményeket, és/vagy megszüntetjük a feldolgozást, vagy megmutatjuk Önnek, a megkérdőjelezhetetlen jogi alapjainkat a feldolgozás folytatásához. Folytatjuk a feldolgozást a szükséges mértékben, a jogos kifogások gyakorlásával vagy azok védelmében. <br><br>Önnek bármikor jogában áll kifogást emelni az Ön személyes adatainak <strong> direkt marketing vagy adatfeldolgozása esetében.</strong> Ebben az esetben megállítjuk az adatfeldolgozást.<br><br><strong>A beleegyezés visszavonásának a joga:</strong> Ha Ön beleegyezett a személyes adatainak felhasználásába, <strong>ezt a beleegyezést</strong> bármikor <strong>visszavonhatja.</strong> A beleegyezése visszavonása nincs hatással a visszavonás előtti feldolgozás jogosságára.<br><br> A fenti jogok gyakorlása érdekében személyesen, telefonon, vagy írásban kell velünk kapcsolatot teremtenie:</p>
<p><strong>BG-Graspointner Kft.</strong><br><strong>Európa u. 6.</strong><br><strong>1239 Budapest</strong><br><strong>Tel.: +36 (1) 421 8542</strong><br><strong>office.hu@bg-graspointner.com</strong></p>
<p>Felhívjuk a figyelmét, hogy csak akkor adhatunk információt, ha személyazonosságát igazolja. Ez főleg azért szükséges, hogy megelőzzük az Ön adatainak feltárását meghatalmazással nem bíró harmadik személy előtt.</p><p> </p><p><strong>2.2.</strong> Ha Ön úgy gondolja, hogy az adatfeldolgozás sérti az erre vonatkozó adatvédelmi szabályokat, vagy mi megsértjük az adatvédelmi szabályokban garantált jogait, jogában áll <strong>panaszt benyújtani</strong> a lakhelye, munkahelye, vagy a jogsértés helye szerinti felügyelő hatósághoz.<br>Ha Ön osztrák felügyelő hatósághoz szeretné a panaszt benyújtani, kérjük, azt a következő címre küldje:</p>
<p><strong>National Authority for Data Protection and Freedom of Information</strong><br><strong>Szilágyi Erzsébet fasor 22/C</strong><br><strong>H-1125 Budapest</strong></p>

3. Az Ön személyes adatainak feldolgozásáról szóló információ

<p><strong>3.1. Ha csak információszerzés céljából megy a weboldalra</strong></p><ul><li>Cél: Ha csak információszerzés végett nyit meg egy weboldalt, (nem regisztrál, nem ad meg más információt), mi azokat a személyes információkat gyűjtjük össze, ami a böngészőjéből a szerverünkre érkezik. Ez technikailag azért fontos, hogy Önnek megnyithassuk a weboldalt, és biztosítsuk a weboldal stabilitását és biztonságát.</li><li>Jogalap: Jogos érdek (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (f) pontja)</li><li>A következő adatok feldolgozása történik: IP cím, a kérés dátuma és ideje, időzóna GMT-hez viszonyítva, a kérés tartalma (specifikus oldal), hozzáférési státusz / http státusz kód, az átvitt </li><li>adatok mennyisége, a weboldal kérése, böngésző, operációs rendszer, valamint az interfész. Nyelv és a böngészőprogram verziója.</li><li>A megőrzés időtartama: Amíg használja a weboldalunkat.</li><li>A címzettek / a címzettek kategóriái: nincs<br><br></li></ul><p><strong>3,2. A weboldalon keresztül történő elektronikus kapcsolat</strong></p><ul><li>Cél: az e-mailben vagy a weboldal kapcsolati oldalán továbbított adatfeldolgozás</li><li>Jogalap: Szerződésteljesítés, szerződéskötés előtti lépések (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (b) pontja), jogi érdekek (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (f) pontja)</li><li>A következő adatok feldolgozása történik: törzsadatok, a kérés tartalma</li><li>A megőrzés időtartama: amíg válaszadás történik a kérésre. Ha törvényes adatmegőrzés történik, a feldolgozás a kérés és az adatmegőrzés végéig tartó időszakra korlátozódik.</li><li>Címzettek / a címzettek kategóriái: <a href="/hu-hu/ceg-portre" target="_blank">a vállalkozócsoport tagjai</a></li></ul><p> </p><p><strong>3,3. Cookies / Webelemző szolgáltatás</strong></p><ul><li>Cél: a felajánlott szolgáltatás fejlődése, webes jelenlét és direkt marketing</li><li>Jogalap: jogos érdek, különösen a weboldal funkcionalitásának fenntartása és a saját szolgáltatások javítása a felhasználók érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja).</li><li>A következő adatokat dolgozzuk fel: IP cím</li><li>A megőrzés időtartama: 14 hónap</li><li><a href="/hu-hu/ceg-portre">Cooki-szabályzat</a></li><li>Címzettek / a címzettek kategóriái: <a href="/hu-hu/ceg-portre" target="_blank">a vállalkozócsoport tagjai</a></li></ul>
<ul><li>Címzettek / a címzettek kategóriái: <a href="https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/hu/" target="_blank">Google analitika</a></li></ul>
<p><strong>3,4. Ügyfélkapcsolat-kezelés, könyvelés és logisztika</strong></p><ul><li>Cél: Személyes adatok feldolgozása, mint az ügyfelekkel és a beszállítókkal tartott üzleti kapcsolat része, a vállalatunk által előállított termékek gyártása, valamint szolgáltatásnyújtás, beleértve a bevételre és kiadásra vonatkozóan minden rendszeres üzleti művelet rögzítését.</li><li>Jogalap: szerződésteljesítés, a szerződéskötést megelőző lépések (GDPR 6. szakasz (1) bekezdésének (b) pontja), a szerződéses kötelezettségek teljesítése után a feldolgozásért (különös tekintettel a raktározásra): jogos érdekek, különös tekintettel a megalapításra, gyakorlatra és a jogi igények védelmére (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (f) pontja), továbbá kifejezett hozzájárulás (GDPR 9. szakasz (2) bekezdés (a) pontja).</li><li>A megőrzés időtartama: az üzleti kapcsolat megszűntéig, vagy a garanciális időszak lejártáig; korlátozás és a megtartási időszak alkalmazható az ügyfél vonatkozásában (különös tekintettel a BAO-ra, amely az Ausztriai, Szövetségi Kincstári Szabályzat); ezen kívül bármilyen jogi vitát lezáró döntésig, amihez az adatokra, mint bizonyítékra van szükség.</li><li>Címzettek / a címzettek kategóriái: adóhivatal, bíróságok és közhivatalok, beszállítók, behajtó cégek, bankok, amelyek az adatokért az érintetteknek való fizetéssel felhatalmazással bírnak vagy harmadik félnek, jogi képviselőknek, könyvelőknek, bérszámfejtőknek, <a href="/hu-hu/ceg-portre" target="_blank">a vállakozócsoport tagjainak.</a></li></ul><p>Az Ön személyes adatainak a felhasználására szükség van a jelen szerződés végrehajtásához, valamint ezelőtt, a szerződés megkötéséhez. Ezen adatok nélkül nem tudunk Önnel szerződni.</p><p> </p><p><strong>3,5. Ügyfélszolgálat, valamint saját célra végzett marketing</strong></p><ul><li>Cél: Az ügyfelek adatainak kezelése és feldolgozása üzleti kapcsolat elindítása céljából, saját szállítási vagy szolgáltatási ajánlatával, valamint a reklámtevékenységek és a hírlevél küldésével kapcsolatban; ügyfélkapcsolat-menedzsment, különösen az ügyfelektől / érdekelt felektől származó információk a kért és kapcsolódó termékekről és szolgáltatásokról.</li><li>Jogi alap hírlevél esetében: beleegyezés (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (a) pontja), meglévő ügyfelek valamint a kezdeti időszakban: jogos érdekek (GDPR 6. szakasz (1) pont (f) bekezdés), különös tekintettel a direkt marketingre (GDPR 47. ismertetésével együtt).</li><li>A következő adatok kerülnek feldolgozásra a mi weboldalunkon keresztül történő hírlevelek küldésekor: Törzsadatok</li><li>A megőrzés időtartama: az adatmegőrzés az ügyféllel való utolsó kapcsolatot követően három évig tart, hacsak, más szerződéses vagy törvény által meghatározott megtartás nem lép érvénybe.</li><li>Címzettek / a címzettek kategóriái: CleverReach GmbH & Co. KG (feldolgozó), <a href="/hu-hu/ceg-portre" target="_blank">a vállalkozócsoport tagjai.</a></li></ul><p> </p><p><strong>3,6. Pályázó menedzsment</strong></p><ul><li>Cél: A pályázó által átadott személyes adatokat tartalmazó fájl használata és megőrzése, feltéve, ha ezeket az adatokat az adattulajdonos adta át.</li><li>Jogalap: Amíg a személyes adatokat fájlban tartják: beleegyezés (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (a) pont), amikor az érzékeny adatokat a GDPR 9. szakaszának megfelelően áthozzák hozzánk (pl. gyónás, társadalombiztosítási szám); kifejezett hozzájárulás: a pályázó adatainak átvétele után (kezdeti szakasz) ( GDPR 9. szakasz (2) bekezdés (a) pont); a szerződéskötés előtt teendő lépések (GDPR 6. szakasz (1) bekezdés (b) pont).</li><li>A megőrzés időtartama: A pályázó adatai a betöltött állás vagy az Osztrák Egyenlő Elbánástól szóló Törvény által beadott követelés lejárati határideje végéig, hacsak nem születik megállapodás a pályázatnak a jövőre vonatkozó elérhetőségéről. Bizonytalan pályázatok céljaiktól függő fájlban tartása az adattulajdonos általi visszavonásig tart.</li><li>Címzettek / a címzettek kategóriái: a pályázó adatait nem adják át harmadik félnek.</li></ul>

4. Az adatban tárolt információk átadása harmadik országba vagy nemzetközi szervezetnek

<p>Az általunk feldolgozott adatok csak az alábbi vállalkozócsoport béli tagoknak lesznek továbbítva (GDPR 4. szakasz (19) bekezdés)</p><ul><li>BG-Graspointner AG, Industriering 17, 3250 Lyss, Switzerland</li><li>BG-Graspointner Inc., 642 De Courcelle, Suite 206, Montréal (QC), H4C 3C5, Canada</li><li>BG-Graspointner USA Inc., 134 Boynton Ave, Plattsburgh, NY 12901, USA</li><li>BG-Graspointner UK Ltd, Magenta Building, 2 Brookhill Way, Banbury, Oxon, OX16 3ED, United Kingdom</li></ul><p>Kanada esetében az adatátvitel a megfelelőségi határozat alapján megy végbe (GDPR 45. szakasz (3) bekezdés); más esetekben az adatvédelmi norma cikkejei szerint (GDPR 46. szakasz (2) bekezdés (c) pontja), amelyet a GDPR 93. szakasza (2) bekezdésnek megfelelően az Európai Bizottság elfogadott.</p>