A GLOBAL 2000 és a WWF AUSZTRIA kezdeményezése

Klímavédelem? Gazdasági téma!

Ki állítja, hogy a gazdaság szereplői vonakodnának a klímavédelem népszerűsítésétől? November 22-én Ausztria legfontosabb vállalatai közül 242-en fordultak levélben a leendő szövetségi kormányhoz, melyben konkrét követeléseiket fogalmazták meg a klímavédelem kapcsán. A kezdeményezést a WWF Ausztria és a GLOBAL 2000 Környezetvédelmi szervezetek indították el. A BG Graspointner is e kezdeményezés büszke támogatói közé tartozik.

<h5><strong>Együtt a klímavédelemért</strong></h5><p>A klímavédelem mindenki érdeke. Ezen kívül komoly gazdasági okai is vannak a környezetvédelem támogatásának, ugyanis Ausztriában évente közel 1 milliárd Eurót költenek rá és ez a tendencia egyre csak növekszik. Éppen ezért különösen üdvözlésre méltó, hogy az osztrák gazdasági szektor részéről ilyen sokan csatlakoztak a kampányhoz. A kitűzött célok eléréséhez azonban szoros együttműködés szükséges a politika, a tudomány a gazdaság és a végfelhasználók részéről egyaránt.</p><p> </p>
<h5><strong>A kezdeményezés legfontosabb követelései</strong></h5><p> </p><p>A vállalatok az alábbi követelésekkel fordultak a pártokhoz:</p>
<p> </p><p> </p><p> </p><ul><li>Kötelező átfogó stratégia a fosszilis tüzelőanyagok 2050-ig történő kivonására</li><li> </li><li>100% villamos energia biztosítása megújuló energiaforrásból 2030-ig</li><li> </li><li>Cselekvési terv a tömegközlekedés és az elektromobilitás kiépítésére</li><li> </li><li>A geotermikus és az ökológiai fűtési rendszerek felújításának támogatása</li><li> </li><li>Program a vállalatok és háztartások energiahatékonyságának és -takarékosságának növelésére</li><li> </li><li>A fenntartható beruházások adórendszerének optimalizálása</li></ul><p> </p><p> </p>
<p>A fenti elképzelések megvalósulása - kormányzati ciklustól függetlenül - mindenképpen ösztönzőleg hatna a környezetbarát kereskedelem megerősödésre. Ausztria vállalatai következetesen a környezetbarát technológiákba invesztálnának.</p>
<h5><strong>Valami megmozdult!</strong></h5><p>Ez a kezdeményezés nem újkeletű, ugyanis a 2017 januári időközi választások alkalmával már 190 vállalat írta alá a kiáltványt, amelyhez ezúttal mostmár 242-en csatlakoztak, és egyre többen fognak. Az egységben rejlik a kezdeményezés ereje, hiszen így senki nem fogja azt érezni, hogy magányos farkasként kűzd. Minden egyes vállalat csatlakozásával egyre nagyobb nyomás lesz azokon a cégeken, akik eddig még nem akartak foglalkozni a problémával.</p><p>Bernhard Knoblecher (BG-Graspointner marketing menedzsere) lelkesen nyilatkozik a kezdeményezésről.<br> </p>
Azt gondoljuk, hogy most egy igazán nagy dolog megy végbe. Mindenki felismerte, hogy valaminek történnie kell és a célt csak együtt tudjuk elérni. Nagyon örülök ennek. Annál fogva is, mert mi vállalati szinten már bizonyítottunk. A fenntarthatóság számunkra nem üres szavakat jelent, hanem a BG-Graspointner márka egyre erősebb DNS-ét (Differenciáló Nélkülözhetetlen Sajátosság) képezi.
<h5><strong>Ez passzol a BG-Graspointnerhez</strong></h5><p>A kormány felé intézett felhívás összhangban van a régóta fennálló cégfilozófiánkkal. Itt is újra megmutatkozik, hogy a klímavédelem valóban komoly gazdasági érdek. Az ökológiai termékek keresettek, mivel azok megkímélik erőforrásainkat. A legjobb példa erre cégünk FILCOTEN® alapanyaga, amely könnyű és egyben stabil. A FILCOTEN® alapanyagból készült termékek egyértelműen alacsonyabb szállítási és üzemanyagköltséget eredményeznek, szemben a hagyományos betontermékekkel. Cégünk, mint klímaszövetségi tag az erőforrások takarékos felhasználásra kötelezte el magát. Egy FILCOTEN® folyóka gyártása során fele annyi energiát használunk fel, mint egy klasszikus beton folyóka gyártásakor.<br><br> </p><h5><strong>Csak semmi ígérgetés!</strong></h5><p>A kormány felé intézett kiáltvány nem maradhat válasz nélkül. Reméljük, a sok beszédet tett követi és hogy a jövőbeni szövetségi kormány pártjai azon lesznek, hogy ezen követelések megvalósuljanak. Vállalatként biztonságra és tisztánlátásra van szükségünk a hosszú távú, célzott jövőbeni beruházásokat illetően. A gazdaság szereplői tehát jelezték, hogy készen állnak a klímavédelem támogatására. Most a politikán a sor.</p>

Bernhard Knoblechner
Managing Director
BG-Graspointner | Austria