Conformiteit

<p> </p><p>De BG-Graspointner-groep is een bedrijf dat zich inzet voor hoge kwaliteitsnormen, duurzaam ondernemen en verantwoord handelen. We zijn ons ervan bewust dat ons succes afhankelijk is van het vertrouwen van onze belanghebbenden, die van ons verwachten dat we voldoen aan de geldende wetten, voorschriften en regels, evenals onze interne gedragscode (Code of Conduct).</p><p> </p><p>De Code of Conduct is een richtlijn voor alle medewerkers van de BG-Graspointner Groep, die onze zelfidentificatie en waarden weerspiegelt. Het bevat beginselen voor eerlijk, respectvol en integer gedrag ten opzichte van klanten, leveranciers, autoriteiten, het publiek en onderling.</p>
<p>Meer informatie over de Gedragscode vindt u <a href="https://www.bg-graspointner.com/_Resources/Persistent/7/d/6/b/7d6bd03ed054d04051b17e301b2250fa0515a6df/2023_MA_Code-of-Conduct_BE-nl_web.pdf">hier.</a></p>
<p>Om ervoor te zorgen dat de Code of Conduct in ons bedrijf wordt nageleefd, hebben we een meldingssysteem opgezet waarmee iedereen meldingen van mogelijke schendingen van de Code of Conduct of andere onwettige handelingen vertrouwelijk kan doorgeven. Het meldingssysteem kan 24 uur per dag worden gebruikt, de meldingen kunnen zowel met naam als anoniem worden ingediend.</p><p> </p><p>We nemen elke melding serieus en onderzoeken deze. We beschermen de identiteit van de melders en behandelen alle informatie vertrouwelijk. We tolereren geen represailles tegen melders die te goeder trouw handelen.</p><p> </p><p>Met uw melding levert u een belangrijke bijdrage aan het waarborgen van ons bedrijfssucces in overeenstemming met onze maatschappelijke, wettelijke, ondernemings- en ecologische verantwoordelijkheid. </p>
<p>Als u een opmerking wilt indienen, klik dan <a href="http://www.say.bg/whistleblowing_be">hier. </a></p>
<p>Hartelijk dank! </p>