Zrównoważony rozwój w branży budowlanej

Buduj lepiej dzięki ÖGNI

Nieruchomości nie są już wyceniane wyłącznie według lokalizacji lub wielkości. Kryteria ekologiczne i społeczno-kulturowe zapewniają również bezpieczeństwo inwestycji i tworzą nową świadomość. Jako członek ÖGNI popieramy ten pomysł.

<h5><br> </h5><h5><strong>To jest misja</strong></h5><h5>Austriackie Towarzystwo Zrównoważonego Zarządzania Nieruchomościami (ÖGNI) dąży konsekwentnie do zapewnienia <strong>zrównoważonego rozwoju w sektorze budownictwa i nieruchomości.</strong> Oczekuje się, że budynki o wysokiej efektywności ekonomicznej i społecznej będą miały pozytywny wpływ na zdrowie, dobre samopoczucie i wydajność użytkowników przez kolejne pokolenia. Jako jednostka certyfikująca ÖGNI nie jest samotnym wojownikiem, ale częścią europejskiej inicjatywy z organizacjami partnerskimi w Niemczech, Szwajcarii, Danii, Francji, Irlandii i Hiszpanii.<br><br><strong>Silny system</strong></h5><p>ÖGNI bazuje na niemieckim systemie DGNB, jednym z trzech najbardziej uznanych systemów certyfikacji na całym świecie, ale jedynym, który <strong>ceni ekologię tak samo mocno</strong> jak pozostałe aspekty. Wśród ponad 200 parametrów znajdują się kryteria zużycia CO2, akustyki, światła, powietrza i recyklingu, ale również na przykład pytanie czy nieruchomość pasuje do projektowanego otoczenia. W zależności od tego w jakim stopniu budynek spełnia wymagania, przyznawane są mu pieczęcie w kolorach od brązu do platyny. ÖGNI jest dziś w tej dziedzinie najważniejszą jednostką certyfikującą w Austrii.</p><p> </p><p>Certyfikaty wymagane w przetargu na projekt są ważne dla deweloperów, projektantów i inwestorów, ponieważ kompleksowo dokumentują <strong>trwałość nieruchomości przez cały cykl życia budynku.</strong> Certyfikaty te stanowią bardzo cenne oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa inwestycji. Całemu procesowi towarzyszą audytorzy z ÖGNI.</p><h5><br><strong>Kto jest zaangażowany?</strong></h5><p>Jako organizacja non-profit, ÖGNI jest finansowany wyłącznie ze składek około 200 członków. Należą do nich nie tylko firmy budowlane, architekci i deweloperzy, ale także coraz więcej producentów oprogramowania, którzy dążą do tych samych celów. Dołączają firmy produkujące oprogramowanie, ponieważ cyfryzacja poprzez inteligentne domy i koncepcje mobilności mogą przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Oczywiście produkty i usługi członków mają również certyfikat ÖGNI.</p><p> </p><p>Peter Engert, dyrektor zarządzający ÖGNI:</p><p><br> </p>
W naszej grupie mamy bardzo szeroką bazę firm reprezentujących prawie każdy obszar. Jednak BG-Graspointner jest jedynym producentem systemów odwadniających.
<p>Engert nadal jednak dostrzega lukę w przedstawicielach mieszkań socjalnych. Byłoby dobrze, gdyby zrównoważone budownictwo i dobra kondycja nieruchomości były dostępne dla wszystkich.<br> </p><h5><strong>Ciągle w ruchu</strong></h5><p>W ÖGNI dużo się dzieje: audytorzy regularnie uczęszczają na zaawansowane kursy szkoleniowe na uniwersytetach, a stowarzyszenie stale aktualizuje systemy certyfikacji lub przygotowuje dokumenty stanowiskowe. Tworzone są grupy robocze, które intensywnie zajmują się tematami przyszłości, takimi jak inteligentne miasta czy zrównoważony rozwój społeczny. W tym celu zapraszani są <strong>zewnętrzni eksperci branżowi.</strong> Wiedza zdobyta dzięki tym dynamicznym i zorientowanym na wyniki procesom jest dzielona przez ÖGNI ze społeczeństwem.<br> </p><h5><strong>Dlaczego lubimy ÖGNI?</strong></h5><p>BG-Graspointner jest członkiem ÖGNI od listopada 2017 roku.</p><p> </p><p>Valentin Krexhammer, kierownik sprzedaży w Austrii w BG-Graspointner uzasadnia członkostwo w następujący sposób:</p><p><br> </p>
Od samego początku byliśmy pod wrażeniem zrównoważonego podejścia do: produktów, procesów i ludzi. To holistyczne spojrzenie na przemysł i jego konsekwencje jest dokładnie tym, co nas interesuje
<p>Kolejne powody to dobrze znane projekty budowlane Krexhammera, a także możliwości nawiązywania kontaktów. Jako sieć ÖGNI jest niezwykle ważna.</p><p> </p><p>Krexhammer kontynuuje:</p>
W ÖGNI mamy partnerów, którzy działają zgodnie z tymi samymi zasadami. To wzmacnia wspólną misję i motywuje nas do kontynuowania tej drogi. Tylko wtedy, gdy producenci podzielą się spostrzeżeniami, można coś zmienić.
<h5><strong>Jak uda się zmiana?</strong></h5><p>Oczywiście stowarzyszenia takie jak ÖGNI lub firmy takie jak BG-Graspointner korzystają z wizerunku uzyskanego dzięki zrównoważonej strategii. Ale to jest wymagany efekt uboczny.</p><p>Jesteśmy skazani na sukces, jeśli chcemy coś osiągnąć. Zapytany, czy zrównoważone budownictwo nie jest drogie, Krexhammer odpowiada:</p>
BG ma już ceny rynkowe. Dzięki ÖGNI możemy pokazać, że pomimo dodatkowego wysiłku, zrównoważony rozwój nie musi powodować eksplozji kosztów. A im dalej wprowadzimy zmiany, tym bardziej normalna i tym samym bardziej opłacalna będzie ekologia.
<h5><strong>Jak będziemy budować w przyszłości?</strong></h5><p>Ale jakie pytania i pomysły rzeczywiście prowadzą do bardziej zrównoważonego budownictwa?</p><p>Peter Engert o przyszłych metodach budowy:</p><p><br> </p>
W przeszłości architektura była przede wszystkim odpowiedzialna za estetykę i statykę, a technologię za kwestie energetyczne. W przyszłości architektura będzie coraz bardziej troszczyć się o takie kwestie jak energooszczędność.
<p>Przykładem jest wpływ architektury na mikroklimat. Wysokość i orientacja oraz odległość pomiędzy budynkami determinują wiatr i nasłonecznienie. Powoduje to również pewną sprzeczność: z jednej strony chcemy dużych miast, z drugiej strony zwarta konstrukcja jest bardziej energetycznie sensowna, ponieważ straty ciepła są mniejsze.</p><p>Engert dostrzega również jak rośnie znaczenie cyfryzacji i nowych koncepcji mobilności:</p><p> </p>
Ludzie zawsze przychodzili do pracy. Teraz jest coraz więcej i więcej możliwości aby to praca przyszła do ludzi.
<p>Jeśli chcesz wiedzieć, jak wygląda zrównoważone odwodnienie liniowe przyszłości i co jest możliwe już dziś, zadzwoń lub napisz do nas! Nasi specjaliści odpowiedzą na Twoje pytania w Hydro BG ul. Kazimierza Szpotańskiego 10, 04-760 Warszawa, tel. (22) 615-58-52, e-mail: <a href="mailto:office.pl@bg-graspointner.com"><strong>office.pl@bg-graspointner.com</strong></a>, strona web: <a href="https://www.bg-graspointner.com" target="_blank"><strong>www.bg-graspointnercom</strong></a><br> </p>

Valentin Krexhammer
Sales Management
BG-Graspointner | Austria