Ekologiczne produkty poligraficzne

Stają się znacznie bardziej zielone

Jeżeli zrównoważony rozwój jest tylko częścią dobrego tonu, to nie jest to dobry znak. Nie wystarczy napisać na fladze niejasne intencje ekologiczne czy spełnić standardy, które dla grupy docelowej czują się wystarczająco zielone. Prawdziwie ekologiczne działania wynikają z głębokiego przekonania, które poważnie realizujemy w jak największej liczbie obszarów naszej firmy - nawet jeśli oznacza to dodatkowy wysiłek.

<h5><strong>Co właściwie oznacza zrównoważony rozwój?</strong></h5><p>Co oznacza w tym kontekście zrównoważony rozwój? W końcu słowo to pojawia się, w co drugim sprawozdaniu rocznym lub dokumencie strategicznym i dopóki nie spojrzymy za kulisy, wszystkie zobowiązania w zakresie ochrony środowiska czują się takie same. Zrównoważony rozwój istnieje dla nas tylko wtedy, gdy nasze własne działania biorą na siebie pełną odpowiedzialność za przyszłość.<br> </p><h5><strong>Trudne fakty, a nie tylko PR</strong></h5><p>Oczywiście artykuł ten również należy do obszaru public relations. Szczególne jest jednak to, że jesteśmy poważni i zapraszamy do zapoznania się z naszymi surowymi wytycznymi oraz do zapoznania się z naszymi roszczeniami. Tym razem na przykładzie naszych materiałów drukowanych. Zobaczysz: zielona fasada to nie wszystko<br> </p>
<h5><strong>Właściwy partner: firma drukarska</strong></h5><p>Marcus Renn (Dyrektor ds. Marketingu, BG-Graspointner):</p><p> </p>
FILCOTEN HPC był dopiero początkiem. Nasza orientacja ekologiczna ma swoje odzwierciedlenie również w innych obszarach. Na przykład od połowy 2017 roku współpracujemy wyłącznie z renomowaną drukarnią gugler w zakresie produkcji naszych materiałów drukowanych.
<p>Firma z siedzibą w Melk w Austrii nie mogła być lepszym rozwiązaniem. Od 1989 r. możliwe jest łączenie sukcesu gospodarczego z najwyższymi wymaganiami społeczno-ekologicznymi.</p>
<h5><strong>Lepsze niż recycling</strong></h5><p>Jako jedyna drukarnia na świecie, firma gugler działa zgodnie z koncepcją <a href="http://c2c-ev.de/"><strong>Cradle to Cradle®</strong></a>. Inne produkty, które są zgodne z tą koncepcją, to na przykład pióra firmy Stabilo lub detergenty do zmywarek do naczyń Frosch. Koncepcja projektu została opracowana w latach 90-tych przez prof. dr Michaela Braungarta, Williama McDonough'a i EPEA Internationale Umweltforschung Hamburg i ustanawia bardzo dalekosiężne, szczególnie surowe kryteria.</p><p>Tylko produkty, których komponenty mogą być w 100 procentach zwrócone do obiegu technicznego lub biologicznego, otrzymują certyfikat Cradle to Cradle®. Dlatego ważne jest zapewnienie, że wszystkie składniki staną się kompostem lub składnikami odżywczymi po użyciu lub będą mogły być wykorzystane jako materiał wyjściowy dla nowych produktów na etapie projektowania produktu. W ten sposób surowce nigdy nie są tracone, ale w zasadzie są poddawane recyklingowi nieskończoną ilość razy.</p><p>Marcus Renn:</p>
Dla nas sensowne jest posiadanie partnera, który podziela nasze wartości i którego standardy dotyczące ekologicznego działania są tak samo surowe jak nasze. Bycie weryfikowalnym jest dla nas szczególnie ważne. W ten sposób odróżniamy się od tych, którzy po prostu udają, że poważnie traktują odpowiedzialność ekologiczną.
<h5><strong>Trudne kryteria dla rzekomo miękkiego tematu</strong></h5><p>Kompleksowa koncepcja opiera się na pięciu kryteriach: wody, elektryczności, kwestii społecznych, zdrowia materiałów i recyklingu materiałów. Oczywiście do certyfikacji mogą być używane tylko odnawialne źródła energii według Cradle to Cradle®, a odpady muszą być wolne od chemikaliów procesowych.</p><p>Będzie to ekscytujące z punktu widzenia zdrowia materialnego. Z pomocą tradycyjnych ekoetykiet producenci mogą jedynie zapewnić swoich dostawców, że nie stosują znanych zanieczyszczeń. Ale co z nieznanymi? Wszakże badania zawsze znajdują nowych sprawców. Tu właśnie wchodzi Cradle to Cradle®.</p><p>Ernst Gugler (założyciel i wspólnik zarządzający firmy gugler):</p><p> </p>
Cradle to Cradle® pozwala na stosowanie wyłącznie substancji, co do których udowodniono, że są nieszkodliwe. Substancje, których nie udowodniono, że są nieszkodliwe lub które nie zostały jeszcze zbadane, są niedozwolone.
<p>Oznacza to jednak znacznie więcej wysiłku. Końcowy produkt jest produkowany w kilku pętlach, zbliżając się coraz bardziej do idealnego rozwiązania łączącego nieszkodliwość i funkcjonalność. gugler używa teraz 22 certyfikowanych komponentów, z których coraz więcej jest zatwierdzonych do złotej wersji pieczęci certyfikacyjnej.<br> </p><h5><strong>O wiele przed infrastrukturą</strong></h5><p>A co z recyklingiem? Obecne systemy odbioru nie uwzględniają jeszcze tego pomysłu. W procesie recyklingu produktów drukowanych farba drukarska i papier są od siebie oddzielone. Stosowanie konwencjonalnych farb drukarskich powoduje powstawanie toksycznych osadów, które muszą być utylizowane jako odpady niebezpieczne.</p><p>Ernst Gugler:</p>
Dzięki produktom Cradle to Cradle® te kolorowe pozostałości stają się biologicznymi osadami ściekowymi, które mogą wyżywić kolejne rosnące drzewa na polach i łąkach. Ponieważ jednak nie istnieje żaden zamknięty system odbioru tylko odpadów papierowych Cradle to Cradle®, te nieszkodliwe produkty drukarskie są obecnie objęte normalnym cyklem recyklingu i tylko tam zmniejszają toksyczność.
<p>Dlatego też firma gugler dąży do stworzenia własnego systemu odbioru odpadów w Austrii w 2022 roku, co umożliwia wykorzystanie potencjału Cradle to Cradle® również do recyklingu.<br> </p><h5><strong>I jeszcze jeden krok dalej</strong></h5><p>Oprócz Cradle to Cradle® i pieczęci FSC, która zakłada ścisłe wymagania w zakresie zrównoważonej gospodarki leśnej, broszura BG Graspointner zawiera również inną pieczęć: greenprint *. Ta certyfikacja została opracowana przez firmę gugler i jest dostarczana klientom drukarni na żądanie.</p><p>Oznacza to presję klimatyczną. Oznacza to, że emisje CO2 powodowane przez produkt są nie tylko oszczędzane lub rekompensowane w formie certyfikatów (byłoby to neutralne dla klimatu). Zamiast tego klient zobowiązuje się do zakupu dodatkowych certyfikatów o wartości 10% rzeczywistego śladu węglowego, a nawet do wykorzystania ich do celów ochrony środowiska.</p><p>Marcus Renn:</p>
Oczywiście zdecydowaliśmy się na tę opcję.
<h5><strong>Sedno sprawy</strong></h5><p>Nie ma alternatywy dla działań ekologicznych, tzn. szczególnie odpowiedzialnego wykorzystania zasobów lub minimalizacji szkodliwych i toksycznych substancji. Zrozumieliśmy to już dawno temu i opracowaliśmy FILCOTEN HPC, materiał budowlany, który spełnia ten ideał jak żaden inny w swojej dziedzinie. Świadome ekologicznie podejście <strong>jest integralną częścią rdzenia naszej marki</strong> i codziennym towarzyszem naszych decyzji.<br> </p>

Marcus Renn
Head of Marketing
International