Sympozjum “Wody Opadowe 2018”

Wnikliwa wymiana informacji z ekspertami.

Sympozjum na temat „Wody Opadowe 2018” w Wiedniu i Innsbrucku dotyczyło nowych możliwości zarządzania wodą deszczową. W dniach 20 i 21 lutego eksperci z dziedziny architektury, planowania i sektora publicznego otrzymali odpowiedzi na swoje pytania na temat "Zrównoważonego odwadniania za pomocą BG-FILCOTEN green".

<h5><strong>Najwyższy czas na nowoczesne rozwiązanie.</strong></h5><p>Zanieczyszczone wody opadowe i wzrost ilości <strong>szczelnych nawierzchni</strong> powodują, że staje się niemożliwym, aby pozwolić opadom atmosferycznym na bezpośrednie przenikanie do wód gruntowych. Alternatywą byłyby systemy rozsączające na dużą skalę, jednak wymagają dużo miejsca i coraz bardziej <strong>zbliżają się do limitów wydajności.</strong> Branża poszukuje oszczędnych i legalnych rozwiązań.</p><p>Od momentu wprowadzenia austriackiej normy ÖNORM B 2506-3 i arkusza regulacyjnego 45, istnieje wreszcie <strong>ogólnokrajowa regulacja</strong> wymagań filtrów technicznych w Austrii. Dzięki BG-FILCOTEN green oferujemy pierwszy kanał z substratem spełniający te wymagania. Zaprezentowaliśmy nasze rozwiązanie wszystkim przyszłym klientom i zainteresowanym podczas Sympozjum na temat „Woda Opadowa 2018”.</p>
<h5><strong>Świetne odpowiedzi na pilne pytania.</strong></h5><p>Josef Speer (dyrektor sprzedaży w BG-Graspointner) na temat wydarzenia:</p><p> </p>
Jako producenci uważamy, że rozwój produktów to tylko jeden aspekt. Jeśli chodzi o złożony temat, taki jak nowoczesne zarządzanie wodą opadową, równie ważne jest nawiązanie kontaktu z zainteresowanymi z dziedziny polityki, architektury i branży budowlanej, aby wysłuchać ich wymagań i wyjaśnić, dlaczego BG-FILCOTEN green to opłacalne, kompleksowe rozwiązanie, którego szukają.
 
<p>Podczas sympozjum odbyło się pięć prezentacji czterech firm oraz przewidziany był czas na dyskusję. Uczestnicy byli bardzo zainteresowani produktem BG-FILCOTEN green i mieli wiele szczegółowych pytań, na które inżynier Mario J. Tomasek i menedżer produktu Christian Ablinger chętnie odpowiedzieli. Tematy obejmowały zarówno techniczne parametry kanału, jak i kwestie prawne związane z używaniem produktu w Austrii.<br> </p><h5><strong>A co z grupą ekspertów?</strong></h5><p>Robert Floderer (architekt w Dolnej Austrii, <a href="https://www.amazon.de/Hauskanal-Entw%C3%A4sserung-Geb%C3%A4ude-Grundst%C3%BCcke-Konsolidierte/dp/3854023154?language=pl_PL"><strong>autor</strong></a> i uczestnik) ma kilkadziesiąt lat doświadczenia w dziedzinie zarządzania wodą opadową i jest specjalistą od kanałów oraz odwodnień. Miał także wiele pytań podczas sympozjum. Interesował go Problem połączenia wymagań prawnych z odpowiednim rozwiązaniem:</p>
Uważam, że seminarium jest bardzo interesujące, ponieważ jeśli chodzi o zarządzanie wodami opadowymi, wciąż stoimy przed wyzwaniami. Oczywiście ważne są również aspekty prawne. Obowiązki administracyjne, np. w sprawie ochrony wód podziemnych należy bezwzględnie przestrzegać. Kanał z substratem wydaje się być wszechogarniającym rozwiązaniem z minimalnymi wymaganiami przestrzennymi. 
<p>Pan Floderer kontynuuje:</p>
Z pewnością pomocne było to, że BG nie tylko przedstawił przekonujący produkt, ale także dostarczył informacji na temat kontekstu prawnego i włączył do dyskusji zróżnicowaną grupę ekspertów. Wierzę, że BG-FILCOTEN green to zrównoważone rozwiązanie.
<h5><strong>Nasz wniosek: wszechstronny sukces.</strong></h5><h5>Wrażenie, jakie uzyskaliśmy dzięki wspaniałym opiniom i dyskusjom, jest niezwykle pozytywne. Dzięki BG-FILCOTEN green skupiamy się na przyczynie, <strong>reagując na problem szczelnych nawierzchni i umożliwiając czyszczenie i przesączanie oczyszczonej wody do gruntu.</strong> Udało nam się odpowiedzieć na wiele pytań i nawiązać nowe kontakty i cieszymy się na współpracę z nimi w przyszłości. Chcielibyśmy podziękować wszystkim odwiedzającym za wzięcie udziału w sympozjum. Specjalne podziękowania również dla naszych partnerów za ich wsparcie! Jeśli przegapiłeś sympozjum, tutaj możesz dowiedzieć się więcej o zaletach BG-FILCOTEN green.<br> </h5><h5><strong>Jeśli przegapiłeś sympozjum, tutaj możesz dowiedzieć się więcej o zaletach </strong><a href="/pl-pl/bg-filcoten-1/green"><strong>BG-FILCOTEN green.</strong></a><br> </h5>

Josef Speer
Director Sales
BG-Graspointner | Austria