Członek Climate Alliance Austria

Wspólna zmiana klimatu

Klimat robi się poważny, my też. Europejskie gminy, przedsiębiorstwa i społeczności tubylcze jednoczą się pod patronatem Climate Alliance, aby zwalczać zmiany klimatu w określony i odpowiedzialny sposób. Jako członek globalnej inicjatywy pracujemy nad tym zadaniem, zobowiązując się do realizacji ambitnych, sprawdzalnych celów.

<h5><strong>Firmy muszą wziąć odpowiedzialność</strong></h5><p>Aby upewnić się, że nikt nie może po prostu polegać na osiągnięciach innych, jeśli chodzi o ochronę klimatu, musimy budować społeczności, <strong>działać wspólnie w różnych krajach, kontynentach i interesariuszach.</strong> Dlatego od 2014 r. Jesteśmy członkiem <a href="https://www.klimabuendnis.at/english"><strong>Climate Alliance Austria</strong></a>, gdzie przedsiębiorczość i ochrona klimatu idą w parze. Dla nas zrównoważony rozwój ma ogromne znaczenie, nawet jeśli oznacza to wydawanie pieniędzy.<br> </p><h5><strong>Cel związany z Climate Alliance</strong></h5><p><a href="https://www.climatealliance.org/home.html"><strong>Climate Alliance</strong></a> przewiduje świat, w którym ochrona klimatu jest naturalnym sposobem działania, w którym zasoby są równo podzielone, a ludzie są nastawieni społecznie i odpowiedzialni wobec środowiska i gospodarki. Konsultanci Climate Alliance towarzyszą organizacjom na ich drodze. Nie chodzi o sankcje, ale o <strong>budowanie świadomości problemu i motywowanie ludzi i firm do czerpania przyjemności z podejmowania działań.</strong> To dobrowolne podejście jest niezwykle udane. Ponad 1100 firm należy obecnie do Climate Alliance Austria.</p><p>Dzielimy się celami Climate Alliance, ponieważ chcemy stać się najbardziej zrównoważonym przedsiębiorstwem w naszej branży. Nasz wysokowydajny beton FILCOTEN HPC jest tylko jednym przykładem. Inne działania obejmowały współpracę z firmą <a href="https://blog.bg-company.com/pl/item/129-ekologiczne-produkty-poligraficzne"><strong>gugler</strong></a> zajmującą się drukiem ekologicznym, <a href="https://blog.bg-company.com/pl/item/66-inicjatywa-global-2000-i-wwf-austria"><strong>udział w apelu do rządu austriackiego</strong></a>, spełnienie wymogów zarządzania środowiskiem zgodnych z <a href="https://blog.bg-company.com/pl/item/174-certyfikat-iso"><strong>ISO 14001</strong></a> lub przejście na 100% zielonej energii. Wkrótce usłyszysz więcej o dwóch ostatnich tematach.</p><h5> </h5><h5><strong>Przyjrzyj się firmie</strong></h5><p>organizacji odwiedza teren firmy i omawia z kierownictwem <strong>analizę produkcji, floty, dostaw energii, motywacji pracowników itp.</strong> Następnie ślad węglowy firmy i wyznaczane są ślady zużycia energii. Jest to przydzielane na jednego mieszkańca, co oznacza, że uwzględnia również wzrost. Omówiono również możliwość finansowania.</p><p>Następnie konsultant sporządza raport, aby pokazać ukryte możliwości ochrony klimatu. Czy można przełączyć flotę na pojazdy hybrydowe lub elektryczne? Jak możemy poprawić izolację naszych budynków? Czy można oszczędzać energię podczas ogrzewania? Konsultant przedstawia odpowiedzi na te i podobne pytania podczas drugiego spotkania. W koordynacji z firmami pomysły te są zawarte w zestawie środków i podzielone na trzy praktyczne etapy.</p>
<h5><strong>Trzy etapy</strong></h5><p> </p><p> </p><ul><li>Jakie środki są bezpłatne lub bardzo tanie? Powinny być najpierw przeanalizowane. Zdumiewające, wiele daje już zmiana zachowania.<br></li></ul><p>Georg Spiekermann (Climate Alliance Austria):</p><p> </p>
Erst schafft man Problembewusstsein und anschließend Strukturen und Zuständigkeiten, die eine Verhaltensänderung bewirken.
<p> </p><p><br>Przykładowo, obejmuje to proste czynności, takie jak instrukcje dotyczące intensywnego wietrzenia, odłączania sił napędowych, zamykania drzwi pułapki powietrznej itp.</p><p> </p><p>Jakie mniejsze inwestycje są dostępne dla bardziej wydajnej konsumpcji? Oświetlenie jest jednym z najczęstszych czynników na tym etapie. Nowoczesne urządzenia oświetleniowe mogą znacząco przyczynić się do oszczędności energii.</p><p> </p><p>Jakie większe inwestycje można stworzyć, aby stać się jeszcze bardziej zrównoważonym? Po zakończeniu etapów 1 i 2 firma przechodzi do tych rozważań. Obejmuje to zakładów produkcyjnych, przejście na różnych dostawców energii lub budowę instalacji fotowoltaicznych.</p><p> </p><p> </p>
<h5><strong>Co zostało wdrożone w BG-Graspointner?</strong></h5><p>Przechodząc na FILCOTEN HPC, byliśmy w <strong>stanie znacząco obniżyć emisję CO2</strong>. Z jednej strony, ponieważ produkcja wcześniejszego materiału, betonu, wytworzyła znacznie więcej dwutlenku węgla. Z drugiej strony, ponieważ FILCOTEN HPC waży znacznie mniej, wytwarzając mniej CO2 podczas transportu.</p><p>Kiedy po raz pierwszy weszliśmy w skład Climate Alliance, chłodzenie naszej serwerowni stanowiło trzy czwarte zużycia energii w naszym biurowcu. W prosty sposób udało nam się zmniejszyć zużycie do 0,7 kWh: podzieliliśmy serwerownię na dwie ściany. Tylna część sprzętu informatycznego z jednej strony jest umieszczona bezpośrednio na ścianie, a przez otwory wyrzucane jest gorące powietrze do drugiej części pomieszczenia. W ten sposób urządzenia pozostają chłodniejsze i <strong>zurzywają znacznie mniej energii</strong>, aby utrzymać ich temperaturę.</p><p>Wraz z rozwojem naszej firmy wzrosło również nasze bezwzględne zużycie energii. <strong>Zmniejszył się jednak ekwiwalent CO2 naszego całkowitego zużycia</strong>. Dodatkowe środki obejmowały sprawdzanie i konserwację izolacji naszych budynków oraz przełączanie na wkłady do ponownego napełniania w celu uniknięcia marnotrawstwa. Mamy wiele <strong>ekscytujących działań zaplanowanych na etapie 3</strong>. Dowiesz się więcej, kiedy nadejdzie czas.</p>
<h5><strong>Ochrona klimatu zależy od sposobu myślenia</strong></h5><p>Podobnie jak wszystkie procesy zmian w firmie, ochrona klimatu nie może być po prostu uporządkowana z góry. Mimo rosnących ekstremalnych warunków pogodowych zagrożenie jest nadal stosunkowo abstrakcyjne. To nic nowego dla Georga Spiekermanna (konsultanta Climate Alliance Austria) i Norberta Rainera (regionalnego menedżera Climate Alliance Austria). Dlatego ich organizacja aktywnie przyczynia się do <strong>wzmacniania świadomości na ten temat w umysłach wszystkich pracowników – bez wykładania</strong>.</p><p> </p><p>Georg Spiekermann:</p>
MŁatwiej jest pracownikom zidentyfikować się w temacie, jeśli zarządzanie jest dobrym przykładem.
<p>Może się to odbywać na różne sposoby. Motywowanie pracowników często rozpoczyna się od świątecznej imprezy firmowej z prezentacjami, ogłaszając uzgodnione cele.</p><p>Norbert Rainer:</p>
Po wdrożeniu w codziennym życiu zawodowym, szanse na to, że pracownicy będą działać nie tylko w firmie, ale także w domu

Christian Ablinger
Product Manager
BG-Graspointner | Austria