Ekonomiczny sposób na bezpieczne pobocza dróg.

BG-ROAD LEFIX® płyty pobocza

Większa trwałość, większe bezpieczeństwo dzięki BG-ROAD LEFIX®. Pobocza dróg wymagają wielu prac konserwacyjnych i wiążą się z wysokimi kosztami eksploatacji. Szczególnie trwałe i ekonomiczne rozwiązanie zastosowano w projekcie K 2098 Lohmühle-Stangenbach w pobliżu Heilbronn.

<h5><strong>Z poboczem zawsze są kłopoty</strong></h5><p>Pobocza dróg są niezbędne – ale ich utrzymanie jest kosztowne. Po pierwsze, krzewy należy regularnie przycinać, aby nic nie blokowało widoku i aby nie gromadziła się woda. Ponadto należy usuwać zanieczyszczenia i resztki roślinności. A jeśli jest luźny gruz, nawierzchnię drogi należy oczyścić, a pobocze ponownie wypełnić i zagęścić. Trawiaste pobocza również nie wytrzymają długo w obszarach z dużą ilością zakrętów. Jednak istnieje rozwiązanie, które stopniowo staje się powszechnie akceptowane: BG-Graspointner’s LEFIX® plyty pobocza. Zapewniają bezpieczne i czyste pobocza dróg, oszczędzając w dłuższej perspektywie koszty utrzymania. Korzystając z projektu renowacji drogi powiatowej K 2098 Lohmühle-Stangenbach, wyjaśnimy jakie ulepszenia wniósł produkt na odcinku drogi o długości 1300 metrów.</p><p> </p><h5><strong>Kłopotliwe miejsce</strong></h5><p>Odcinek drogi przebiega przez teren leśny. Po jednej stronie drogi znajduje się skała, a po drugiej nachylony nasyp (zdjęcie 1). Ponieważ droga przed renowacją miała tylko około pięciu metrów szerokości, kierowcy byli zmuszeni do skręcenia na pobocze, które zaczęło się zsuwać w jedną stronę. W konsekwencji nawierzchnia drogi straciła stabilność i zaczęła pękać.</p><p>Thomas Conrad z wydziału konstrukcyjnego rady dzielnicy Heilbronn jest zaznajomiony z płytami pobocza LEFIX®. Wykorzystał je już w pięciu projektach budowlanych, które zlecił, zaplanował i zrealizował.</p>
Ten produkt jest idealny do projektu K 2098. Pełne rozszerzenie byłoby możliwe jako alternatywa, ale kosztowałoby to około dwóch milionów euro za 1300 metrów drogi.
<p>Byłoby to nieuzasadnione w przypadku natężenia ruchu 300 pojazdów dziennie (plus ruch autobusowy). W przypadku płyt pobocza LEFIX® całkowity koszt wyniósł tylko około 400 000 euro. Koszty eksploatacji: zero.</p><p> </p><h5><strong>(Nie) Alternatywy</strong></h5><p>Technik z Heilbronn zna opcje dostępne przy budowie poboczy dróg.</p>
Krawędzie gumowe nie wchodzą w grę, ponieważ po krótkim czasie zaczną odpadać. Niektóre projekty wykorzystują trawiaste pobocza. Nie zapewniają jednak płynnego połączenia z asfaltową nawierzchnią drogi, co oznacza, że prędzej czy później konstrukcja stanie się niestabilna. W pewnym momencie krawędzie pokryte trawą będą się zapadać lub łamać.
<p>Rozwiązanie BG-Graspointner jest proste i sprytne: masywne płyty pobocza z wysoko zagęszczonego betonu, odporne na mróz i sól drogową, o jakości betonu C30/37, zapewniają trwałą stabilność i bezpieczeństwo.</p>
Płyty pobocza LEFIX® nadają się w sposób szczególny do wzmocnienia poboczy; ciągła długość wzmacnia krawędź asfaltu i zapewnia stabilność w dłuższej perspektywie - nawet na nasypie.
<h5><strong>Realizacja</strong></h5><p>Conrad zaplanował realizację projektu na styczeń 2020 roku. Przetarg odbył się w styczniu i lutym, a realizacja projektu rozpoczęła się 20 kwietnia. Wiercenie potwierdziło stabilność istniejącej powierzchni. W związku z tym Conrad zdecydował się na odnowienie ¬- innymi słowy: przebudowę - drogi. Asfalt został wyfrezowany tylko w dwóch punktach łączących (zdjęcie 2).</p>
Dzięki temu powstaje mniej zanieczyszczeń, co znacznie obniża koszty. Utylizacja potencjalnie skażonego materiału jest przecież szczególnie kosztowna.
<p>Koszt jednego metra bieżącego płyty LEFIX® dla tego projektu wyniosła ok. 100 do 150 euro, w tym wykopy, utylizacja, podbeton, instalacja, płyty, itp. <br><br>Po wyfrezowaniu punktów łączenia, na całym odcinku (szerokość 80 cm) zainstalowano betonowe podłoże z konstrukcyjnym wzmocnieniem stalowym, aby zapewnić bezpieczne połączenie płyt pobocza LEFIX® z asfaltem (zdjęcie 4). Rekonstrukcja nawierzchni drogi składała się z ośmiocentymetrowej podbudowy (zdjęcie 6) oraz czterocentymetrowej warstwy wierzchniej. Następnie wyrównano teren z nasypem (zdjęcie 7).</p><p> </p><h5><strong>I gotowe!</strong></h5><p>Projekt budowy drogi, obejmujący solidne i bezpieczne płyty pobocza o szerokości 50 cm, został zrealizowany już po dziewięciu tygodniach. Teraz kierowcy mogą skręcać na pobocze bez wpływu na jego stabilność. Według Conrada, rozbudowa całej drogi zajęłaby co najmniej sześć miesięcy - a nawet dłużej.</p><p> </p><h5><strong>Doskonałe dopasowanie</strong></h5>
Na tym odcinku nic się nie zsunie. Płyty pobocza są idealnym rozwiązaniem dla ruchu dwukierunkowego na wąskich drogach powiatowych. Umieszczone są na poziomie asfaltu i w niezawodny sposób zabezpieczają pobocze drogi.
<p>Biorąc pod uwagę, że koszty utrzymania i czas budowy są znacznie niższe niż w przypadku rozbudowy całej drogi, płyty pobcza LEFIX® są idealnym rozwiązaniem. Żwirowe pobocze może być tańsze na początku, ale na dłuższą metę wiąże się z dodatkowymi, wysokimi kosztami utrzymania. Thomas Conrad szacuje ich liczbę na 10 000 euro w pierwszym półroczu dla tego odcinka drogi. Koszty utrzymania wynoszą 200 euro miesięcznie.</p><p> </p><h5><strong>Trwałe i bezpieczne dla ruchu</strong></h5><p>Płyty Lefix® mają jeszcze jedną zaletę: efekt dudnienia, który ostrzega kierowców, gdy płyty są przekraczane. A solidna konstrukcja na poziomie nawierzchni daje kierowcy szansę na skorygowanie linii ruchu. Ponadto, dzięki rowkowanej powierzchni i 3 % nachyleniu przekroju poprzecznego, LEFIX® jest w stanie sprostać wszystkim wymaganiom, umożliwia optymalne odprowadzanie wody, zapobiega jej spływaniu i nie stwarza problemów przy zimowym odśnieżaniu dróg. Conrad spodziewa się, że warstwa nawierzchni drogi wytrzyma 15 lat, a poszerzenie ma wytrzymać 30 lat. LEFIX® płyty pobocza firmy BG-Graspointner są dostępne na rynku od 16 lat.</p><p> </p><p>Szukasz opłacalnego sposobu zabezpieczenia poboczy i obniżenia powtarzających się kosztów? Nasi specjaliści chętnie Ci pomogą:</p><p><br>Tel: <a href="+48 22 615 58 52">+48 22 615 58 52</a><br>E-Mail: <a href="mailto:office.pl@bg-graspointner.com">office.pl@bg-graspointner.com</a><br>Web: <a href="www.bg-graspointner.com" target="_blank">www.bg-graspointner.com</a></p><p> </p>

Project overview

 

Nazwa projektu

K 2098 Lohmühle-Stangenbach 

 

Lokalizacja

Heilbronn, Germany

 

Zastosowany typ kanału

BG-ROAD LEFIX® płyty pobocza

 

Zainstalowano łącznie długość w metrach

1300 m

 

Zespół projektowy BG

Karl-Heinz Gramlich

 

Projektant

LRA Heilbronn Mr. Conrad

 

Wykonawca

Wolff&Müller Niederlassung Künzelsau

Karl-Heinz Gramlich 
Director Product 
Management