Przejdź na energię słoneczną: PETYCJA SPOŁECZNOŚCI BIZNESOWEJ

Wpuść trochę światła!

Austria wykorzystuje obecnie zaledwie dwa procent swojego potencjału energii słonecznej. GLOBAL 2000, WWF Austria i 254 austriackie firmy połączyły się, aby złożyć petycję do rządu o stworzenie podstaw prawnych dla zwiększenia wykorzystania energii słonecznej. BG-Graspointner wspiera tę kampanię.

<h5><strong>Ludzie zdają sobie sprawę z powagi</strong></h5><p>BG-Graspointner był stroną petycji klimatycznej skierowanej do decydentów przez austriacki sektor biznesu już w 2017 roku, kiedy kraj był w trakcie tworzenia nowej koalicji rządowej. W wywiadach przed wyborami i później kwestia ochrony klimatu była ledwo poruszana. Dziś taka sytuacja jest nie do pomyślenia, ponieważ dziesięciolecia aktywizmu ekologicznego powoli zaczynają wywierać wpływ. Zatem wytrwałość jest teraz kluczowa<br> </p>
<h5><strong>Szczegółowe wymagania w 2019 r</strong></h5>
<ul><li>Zniesienie podatku od zużycia energii słonecznej</li><li>Zniesienie górnej granicy dla dotacji do energii słonecznej</li><li>Zmniejszenie niepotrzebnej biurokracji podczas instalowania systemów fotowoltaicznych</li><li>Więcej wsparcia i porad</li><li>Lepsze możliwości marketingowe dla regionalnej energii słonecznej</li><li>Przejście na energie zgodne z ochroną środowiska za pomocą systemów fotowoltaicznych na dachu zamiast umieszczania go w obszarach ochrony przyrody</li></ul><p> </p>
<h5><strong>Czemu skupiamy się na energii słonecznej właśnie teraz?</strong></h5><p>Inicjator kampanii, Johannes Wahlmüller z GLOBAL 2000, przytacza trzy powody, dla których energia słoneczna jest obecnie głównym problemem.</p>
W naszej ostatniej petycji domagaliśmy się 100% użycia energii odnawialnej do roku 2030. Powszechne poleganie na energii słonecznej umożliwiłoby osiągnięcie tego celu
<p>Wahlmüller twierdzi, że wymagany jest spójny plan, ponieważ obecna polityka ma charakter bardziej symboliczny niż merytoryczny. Zauważa również, że firmy mogą stosunkowo łatwo przestawić się na energię słoneczną, ponieważ wystarczy instalacja fotowoltaiczna na dachach.<br> </p><h5><strong>Zbyt wiele barier dla energii słonecznej</strong></h5><p>Warunki do dokonywania takich postępów są obecnie niesprzyjające, ponieważ decydenci nie stworzyli odpowiednich warunków. Jednym z warunków byłoby zniesienie podatku od konsumpcji własnej. Chociaż obecnie obowiązuje wyjątek na maksymalnie 25 000 kilowatogodzin, próg ten szybko zostaje przekroczony. Powyżej progu obowiązuje opłata 1,5 centów za kilowatogodzinę. Wahlmüller uważa również, że istnieje zbyt duża biurokracja, na przykład w celu uzyskania pozwolenia na eksploatację systemu. Zainteresowani zwiększeniem wielkości swojego systemu mogą ryzykować utratę dotacji.<br> </p><h5><strong>Ekscytujące możliwości w poważnej sytuacji</strong></h5><p>GLOBAL 2000 i WWF Austria przedstawiły swoją petycję wszystkim partiom przed nowymi wyborami, które odbyły się pod koniec września, aby mieć pewność, że kwestia pozostanie poruszona, niezależnie od tego, kto wygra. Było to rozsądnym posunięciem, bo w przeciwieństwie do wyborów, pod tym względem nie ma już wyboru, trzeba działać. <a href="https://www.global2000.at/klimaschutzappell" target="_blank"><strong>Petycja słoneczna</strong></a> została podpisana przez 254 firmy, ale nadal istnieje duży opór do pokonania. Będziemy nadal dążyć do postępów w tej sprawie, ponieważ transformacji energetycznej - kluczowego elementu polityki klimatycznej - nie da się osiągnąć bez zaangażowania rządu i utworzenia sprzyjających warunków.<br> </p><h5><strong>BG-Graspointner podejmuje działania</strong></h5><p>Wszędzie dużo się mówi, ale my podejmujemy działania. Układ paneli słonecznych na dachu naszego zakładu już działa, wytwarzając energię słoneczną konieczna do napędzania produkcji. Wkrótce zostanie opublikowany artykuł na blogu zawierający więcej szczegółów.</p><p> </p><p>Zacznij już dziś, wykorzystując odnawialne źródła energii w swoich projektach budowlanych! Nasz zrównoważony materiał <a href="/pl-pl/kanaly-odwadniajace/bg-filcoten" target="_blank"><strong>FILCOTEN HPC</strong></a> jest wytwarzany wyłącznie przy użyciu zielonej energii elektrycznej.</p>

Bernhard Knoblechner
Managing Director
BG-Graspointner | Austria