Dobrze

przemyślany system,

wyjątkowa wydajność.

Studzienka odpływowa, jednoczęściowa

<ul> <li>kosz osadczy do studzienki odpływowej</li> <li>Długość elementów 500 mm</li> <li>z zamkniętym dnem</li> <li>Wylot NW 100 / 150 z DN 150; NW 200 z DN 200 (złącze rurowe)</li> <li>Obrót w lewo/w prawo</li> <li>Widoczne miejsce dostępu do ciągu kanału w celu ich konserwacji</li> </ul>
+

Jeden ruszt – jeden wzór

<ul> <li>konsekwentna kontynuacja projektu S dla rusztu żeliwnego</li> <li>krawędzie i kraty, powlekane katodowo zanurzeniowo</li> <li>mocowanie fiX jak również możliwość 4-pkt. mocowania śrubowego</li> <li>do klasy D 400</li> </ul>
+

Retencja i spadki

<ul> <li>Wysokość całkowita 40-0 (20 cm wyższa niż nr 0) - dla większej wydajności hydraulicznej</li> <li>Możliwość dłuższego przebiegu kanałów do jednego punktu wylotowego</li> <li>Daje możliwość retencji (dodatkowa objętość: 40 l/m</li> </ul>
+

Trwały zrównoważony rozwój: FILCOTEN® HPC (High Performance Concrete)

<ul> <li>Mineralny beton o wysokiej wydajności</li> <li>niezwykle trwały, stabilny i odporny na promieniowanie UV</li> <li>Wyjątkowo odporny na mróz, środki odladzające, olej, benzynę</li> <li>Sprawdzone LCA (ocena cyklu życia) zgodnie z ISO 14040 i ISO 14044 oraz 15804</li> <li>wykorzystanie 100% energii odnawialnej</li> <li>Certyfikat IBR[1], przetestowany pod kątem: LZO, styrenów i BTEX, metali ciężkich, radioaktywności</li> <li>certyfikowany²⁾ zgodnie z KIWA BRL 5070</li> <li>W 100% nadający się do recyklingu klasa jakości U-A[2]</li> </ul><br> [1] Spełnia surowe kryteria określone przez Rosenheim Institute for Construction Biology (IBR). <br> <br> [2] Klasa jakości U-A (certyfikowana przez Bautechnische Versuchs- und Forschungsanstalt Salzburg (bvfs)).
Wszystkie zalety produktu

Element rewizyjny

<ul> <li>Widoczne miejsce dostępu do ciągu kanału w celu ich konserwacji</li> <li>Trójnik z uformowanym miejscem do wybicia (opcjonalnie)</li> <li>Długość elementów 1000 mm</li> <li>z zamkniętym dnem</li> </ul>
+

Element odpływowy

<ul> <li>Odpływ w NW 100 z DN 100; NW 150 z DN 150, NW 200 dostępne z otworem DN 200.</li> <li>Odpływ może być serwisowany/czyszczony przez zdejmowany ruszt.</li> </ul>
+

Szerokość kanałów

<ul> <li>NW 100, NW 150 lub NW 200</li> <li>Standardowa wysokość nr 0</li> <li>Długość elementów 1000 mm</li> </ul>
+

Studzienka odpływowa - część górna

<ul> <li>Proste czyszczenie odpływu</li> <li>Duży otwór odpływowy w dnie kanału</li> <li>kosz osadczy do studzienki odpływowej</li> <li>Trójnik z uformowanym miejscem do wybicia (opcjonalnie)</li> <li>Długość elementów 1000 mm</li> </ul>
+

Ścianka zamykająca

<ul> <li>Zamknięcie</li> <li>Zamknięcie przedniej strony biegu kanału</li> </ul>
+

Ścianka zamykająca z odpływem

<ul> <li>Zamknięcie</li> <li>Zamknięcie kanału z otworem na rurę. NW100 DN 100; NW 150: DN 150; NW 200: DN 200</li> </ul>
+

Studzienka odpływowa, część dolna

<ul> <li>- odpływ ( uszczelka) NW 100 / 150: DN 150; NW 200: DN 200</li> <li>Obrót w lewo/w prawo</li> </ul>
+

Przeprojektowany; dający wiele korzyści:

Kształt trapezu

<ul><li>Lepsza możliwość kotwienia w betonie</li><li>Zoptymalizowane bezpieczeństwo strukturalne; może być montowany jako typ I - przy tak zwanej instalacji typu I nie jest wymagane dodatkowe obetonowanie</li><li>Szeroka stopka kanału zapewnia solidne posadowienie odwodnienia, podczas montażu</li><li>Ze względu na swoją konstrukcję wymagana spoina podłużna jest automatycznie wykonywana podczas montażu przy np. krawężnikach lub innych elementach pionowych</li><li>Górne 90 mm ściany kanału są pionowe, aby umożliwić idealne połączenie z przylegającą nawierzchnią</li></ul>

Monolityczny,

wszechstronny, wyjątkowy.

System zamków do montażu bezkierunkowego

<ul> <li>Niekierunkowe złącze kanałowe dla łatwego i szybkiego montażu"</li> <li>Zatrzaskowy system zamków zapewniający dokładne i wyrównane pozycjonowanie elementów</li> <li>Predefiniowany odstęp w łączeniu kanałów dla optymalnego działania uszczelki, która spełnia również formę dylatacji</li> </ul>
+

Przyjazny dla rowerzystów i pieszych

<li>Przyczepna, antypoślizgowa powierzchnia dla stref dla pieszych</li> <li>bezpieczna jazda i chodzenie dzięki zoptymalizowanej szerokości szczelin: NW 100 = 10 mm, NW 150 = 12 mm, NW 200 = 15 mm</li> <li>Szczelina zgodna z normą EN 1433</li>
+

Konstrukcja monolityczna

<li>element w całości wykonany z FILCOTEN<sup>®</sup> HPC</li> <li>bezpieczna jazda i chodzenie dzięki zoptymalizowanej szerokości szczelin: NW 100 = 10 mm, NW 150 = 12 mm, NW 200 = 15 mm</li> <li>Szczelina zgodna z normą EN 1433</li>
+

Zoptymalizowana powierzchnia wlotu

Zagłębione otwory wlotowe i ryflowana powierzchnia zapewniają lepszą wydajność zbierania wody
+

Otwór wlotowy na łączeniu kanałów

Otwór wlotowy na łączeniu kanałów ze standardową szerokością szczeliny dla idealnego odprowadzenia wody
+

Wysoka wydajność

Wysoki korpus kanału o dużej pojemności zapewnia lepszą wydajność odprowadzania wody
+

W jedności z otaczającym środowiskiem

<ul><li>Precyzyjnie wykończony kolor betonu i jakość powierzchni</li></ul>
+

System uszczelniający,<sup>1)</sup> który jest łatwy w użyciu

<li>Wstępnie uformowana szczelina na przedniej stronie kanału ułatwia włożenie uszczelki</li> <li>Trwale uszczelnione połączenia, prowadzone przez system zamków</li> <li>Wymagania zgodnie z normą EN 1433</li><br> <sup>1)</sup> Opcjonalny profil uszczelniający.
+

W jedności z otaczającym środowiskiem

Powierzchnia w charakterystycznym kolorze betonu
+

Wiele certyfikatów

<li>W 100% nadaje się do recyklingu, certyfikowana jakość klasy U-A<sup>1)</sup></li> <li>certyfikowany biologiczny materiał budowlany, który spełnia surowe kryteria testowe Instytutu Biologii Budowlanej Rosenheim (IBR) w odniesieniu do metali ciężkich, LZO, Spełnione biocydy i radioaktywność, bez styrenu<sup>2)</sup></li> <li>certyfikowany<sup>3)</sup> zgodnie z KIWA BRL 5070</li><br> <sup>1)</sup> Klasa jakości U-A (certyfikat Instytutu Doświadczalno-Badawczego Budownictwa w Salzburgu)<br> <sup>2)</sup>Brak żywic syntetycznych.<br> <sup>3</sup>⁾ numer certyfikatu KIWA: NL BSB® K43940.
+
####filcoten/eigenschaften####

Ochrona środowiska jest w naszym DNA...

Zrównoważony rozwój jest jednym z najważniejszych elementów naszej kultury korporacyjnej. ... Dowiedz się więcej

Sprawdzony zrównoważony rozwój bez niczego do ukrycia.

W dzisiejszych czasach wiele firm twierdzi, że są zrównoważone, ale kluczowe pytanie brzmi: ile z tej ochrony środowiska to tylko zielona fasada. ... Dowiedz się więcej

Jedno zwycięstwo, dwóch zwycięzców.

 FILCOTEN HPC w porównaniu z tradycyjnym betonem. ... Dowiedz się więcej

Korzystaj razem z nami z zalet BIM

Dostarczamy nasze koryta, ruszty i akcesoria jako dane BIM w formacie Revit lub open source.... Dowiedz się więcej