Zgodność

<p> </p><p>BG-Graspointner Group jest organizacją, która wspiera i promuje wysokie standardy jakości, zrównoważony rozwój i odpowiedzialne postępowanie. Jesteśmy w pełni świadomi faktu, że nasz sukces zależy od zaufania, jakim obdarzają nas nasi klienci i że oczekują oni od nas przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, zasad, regulacji, a także naszego wewnętrznego Kodeksu Postępowania.</p><p> </p><p>Nasz Kodeks Postępowania jest przewodnikiem dla każdej osoby zatrudnionej w Grupie BG-Graspointner i odzwierciedla sposób, w jaki postrzegamy siebie, a także wartości, które wyznajemy. Obejmuje ona podstawowe zasady sprawiedliwości, szacunku i uczciwości we wszystkich naszych działaniach i interakcjach z klientami, dostawcami, agencjami, ogółem społeczeństwa i między sobą.</p>
<p>Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego Kodeksu postępowania, proszę kliknij <a href="https://www.bg-graspointner.com/_Resources/Persistent/7/4/9/f/749fc69c11aa9d1404a4cf0cc938c54e3fe1d272/2023_MA_Code-of-Conduct_PL-pl_web.pdf">tutaj.</a></p>
<p>Aby zapewnić, że Kodeks Postępowania jest w pełni realizowany w naszej organizacji, wprowadziliśmy system zgłaszania nieprawidłowości, który umożliwia każdej osobie zgłaszanie wszelkich potencjalnych naruszeń naszego Kodeksu Postępowania lub innych niezgodnych z prawem działań, mając pewność, że każde zgłoszenie zostanie potraktowane jako poufne. Dostęp do systemu zgłaszania nieprawidłowości można uzyskać przez całą dobę, a imię i nazwisko osoby zgłaszającej można zapisać lub pozostawić anonimowo.</p><p> </p><p>Każde zgłoszenie traktujemy poważnie i będziemy postępować w każdej sprawie. Chronimy tożsamość każdego sygnalisty i traktujemy przekazane informacje jako ściśle poufne. Nie tolerujemy żadnych form odwetu na sygnalistach, którzy działają w dobrej wierze.</p><p> </p><p>Zgłaszając nam wszelkie wątpliwości, pomagasz nam wnieść istotny wkład w sukces naszej Grupy, zgodnie z naszym zobowiązaniem do wypełniania obowiązków społecznych, prawnych, korporacyjnych i ekologicznych. </p>
<p>Jeśli chcesz coś zgłosić, proszę kliknij <a href="http://www.say.bg/whistleblowing_pl">tutaj.</a> </p>
<p>Dziękuję! </p>