Conformitate

<p> </p><p>Grupul BG-Graspointner este o organizație care pledează pentru și promovează standarde de calitate înalte, creștere durabilă și conduită responsabilă. Suntem pe deplin conștienți de faptul că succesul nostru se bazează pe încrederea pe care partenerii ne- o acordă și că e firesc să aderăm la legile, regulile, reglementările aplicabile și, de asemenea, la Codul nostru de conduită intern.</p><p> </p><p>Codul nostru de conduită este cel care ghidează fiecare persoană angajată la BG- Graspointner și reflectă modul în care ne vedem pe noi înșine, precum și valorile pe care le susținem. Cuprinde principii fundamentale precum corectitudine, respect și integritate în toată conduita și interacțiunile noastre cu clienții, furnizorii, agențiile, publicul larg și unul cu celălalt.</p>
<p>Pentru mai multe informații despre Codul nostru de conduită, vă rugăm să faceți click <a href="https://www.bg-graspointner.com/_Resources/Persistent/0/4/e/e/04eea41486d6f20778053332ab6da8450ceae5d2/2023_MA_Code-of-Conduct_RO-ro_web.pdf">aici.</a></p>
<p>Codul de conduită este pe deplin adoptat în cadrul organizației noastre și pentru a ne asigura de acest lucru am instituit un sistem de avertizare care permite oricărei persoane să raporteze orice potențială încălcare a Codului nostru de conduită sau orice altă activitate ilegală; desigur, orice raportare va fi gestionată. confidenţial. Sistemul de avertizare poate fi accesat non-stop, iar numele persoanei care a raportat este înregistrat sau lăsat anonim, după caz.</p><p> </p><p>Luăm în serios fiecare raport și vom cerceta fiecare problemă. Protejăm identitatea fiecărui denunțător și tratăm informațiile furnizate cu strânsă confidențialitate. Nu tolerăm nicio formă de represalii împotriva avertizorilor care acționează cu bună-credință.</p><p> </p><p>Raportând orice vă îngrijorează, ne veți ajuta să aducem o contribuție vitală la succesul Grupului nostru, fidel angajamentului nostru față de responsabilitățile sociale, juridice, corporative și ecologice. </p>
<p>Dacă doriți să reclamați ceva, vă rugăm să faceți click <a href="http://www.say.bg/whistleblowing_ro">aici. </a></p>
<p>Mulțumesc! </p>