Politica de Confidențialitate:

<p><br></p><p>Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi, motiv pentru care respectăm dispozițiile aplicabile privind protecția datelor, în special cele prevăzute în GDPR și în legislația națională privind protecția datelor, pentru prelucrarea datelor dvs. personale. Mai jos veți găsi informații mai detaliate despre activitățile de prelucrare a datelor efectuate de noi:</p>

1. Controller

<p><strong>BG-Graspointner s.r.l. </strong></p><p><strong>Aleea Plajei Nr. 567 </strong></p><p><strong>317135 Ghioroc, Arad </strong></p><p><strong>+40 357 41 38 84 </strong></p><p><strong>office.ro@bg-graspointner.com</strong></p>
<p>Întrucât nu avem obligația legală de a face acest lucru, nu am numit / desemnat către autoritatea de supraveghere un ofițer de protecție a datelor. Dacă aveți întrebări, ne puteți contacta la adresa de mai sus (adresa de e-mail). <br>Operatorul este membru al unui grup de firme în sensul art. 4 (19) GDPR. Datele enumerate mai jos sunt transferate numai celorlalți membri ai grupului de firme, caz în care acest lucru este menționat în mod expres. Baza juridică este interesul nostru legitim de a transfera datele în scopuri administrative interne [articolul 6 alineatul (1) litera (f) coroborat cu considerentul 48 din GDPR.</p>

2. Drepturile persoanei vizate / Dreptul de a formula obiecții și de a retrage consimțământul / Dreptul de a depune o plângere

<p><strong>2.1. </strong>Puteți exercita următoarele drepturi împotriva noastră cu privire la datele personale referitoare la dvs.:</p><p> </p><ul><li><strong>Dreptul de acces (articolul 15 GDPR),</strong></li><li><strong>Dreptul la rectificare (articolul 16 GDPR) sau ștergere (Art. 17 GDPR),</strong></li><li><strong>Dreptul la restricționarea prelucrării (articolul 18 GDPR),</strong></li><li><strong>Dreptul la portabilitatea datelor (articolul 20 GDPR),</strong></li><li><strong>Dreptul de a se opune prelucrării (articolul 21 GDPR).</strong><br><br></li></ul><p><strong>Dreptul de a prezenta obiecții:</strong> În cazul în care prelucrarea datelor dvs. personale se bazează pe echilibrarea intereselor (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR: interese legitime), aveți dreptul să vă opuneți, din motive legate de situația dvs. particulară , în orice moment la prelucrarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Când va exercitați dreptul la obiecție, vă vom cere să precizați motivele pentru care nu doriți ca datele dvs. personale să fie procesate așa cum am făcut-o anterior. Vom revizui circumstanțele și fie vom întrerupe prelucrarea, vom modifica procesarea, fie vom demonstra motivele noastre legitime convingătoare pentru continuarea procesării. Vom continua, de asemenea, prelucrarea în măsura necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale. Aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de <strong>marketing direct și de analiză a datelor</strong>. În acest caz, <strong>vom întrerupe </strong>prelucrarea datelor. În cazul în care <strong>v-ați dat acordul</strong> cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, vă puteți retrage <strong>consimțământul în orice moment.</strong> Retragerea consimțământului dvs. nu va afecta legalitatea prelucrării efectuate înainte de retragere.</p>
<p>BG-Graspointner s.r.l.<br>Aleea Plajei nr. 567 <br>317135 Ghioroc, Arad<br>+40 357 41 38 84<br>office.ro@bg-graspointner.com</p>
<p>Vă rugăm să rețineți că putem furniza informații numai dacă furnizați dovada identității dumneavoastră. Facem acest lucru în principal pentru a vă proteja și pentru a preveni dezvăluirea datelor dvs. către terți neautorizați.</p><p> </p><p><strong>2.2.</strong> Dacă considerați că prelucrarea datelor încalcă reglementările aplicabile în materie de protecție a datelor sau că încălcăm drepturile dvs. în temeiul reglementărilor privind protecția datelor, aveți, de asemenea, dreptul <strong>de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere </strong> din statul membru al reședinței obișnuite, al locului de muncă sau locul presupusei încălcări.<br> Dacă doriți să depuneți o plângere la autoritatea națională de supraveghere, adresați-vă plângerea la adresa::</p>
<h6><strong>The National Supervisory Authority For Personal Data Processing</strong></h6><h6><strong>28-30 G-ral Gheorghe Magheru Bld.,</strong><br><strong>District 1, post code 010336</strong><br><strong>Bucharest, Romania</strong></h6><h6><strong>Tel.: +40 318 059 211</strong></h6><h6><strong>E-Mail: anspdcp@dataprotection.ro</strong></h6>

3. Informații privind prelucrarea datelor dvs. personale

<p><strong>3.1. Când vizitați site-ul doar în scop informativ</strong></p><ul><li>Scop: Atunci când utilizați site-ul nostru numai în scop informativ (fără înregistrare sau transmitere de alte informații), colectăm datele personale care sunt transmise pe serverul nostru de către browserul dvs. Acest lucru este necesar din punct de vedere tehnic pentru a vă putea afișa site-ul nostru, precum și pentru a asigura stabilitatea și securitatea site-ului web.</li><li>Temei juridic: Temei juridic: Interesele legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]</li><li>Următoarele date sunt procesate: adresa IP, data și ora solicitării, diferența de fus orar față de GMT, conținutul solicitării (pagina specifică), starea de acces / codul de stare HTTP, datele transmise în fiecare caz.</li><li>Volumul de date, site-ul solicitant, browserul, sistemul de operare ca interfață, limba și versiunea software-ului browserului</li><li>Perioada de stocare: atâta timp cât utilizați site-ul nostru.</li><li>Beneficiari / categorii de beneficiari: Niciunul</li></ul><p><strong>3.2. Solicitări electronice de contact prin intermediul site-ului Web</strong></p><ul><li>Scop: Prelucrarea cererilor de contact trimise prin e-mail sau prin intermediul formularului de contact al site-ului</li><li>Temei juridic: Îndeplinirea unui contract, luarea de măsuri înainte de a încheia un contract [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR], interese legitime [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]</li><li>Următoarele date sunt procesate: Datele principale, conținutul cererii</li><li>Perioada de stocare: Până la solicitarea răspunsului. Dacă există cerințe legale de păstrare, procesarea va fi limitată la perioada de la data la care se va răspunde cererii până la sfârșitul perioadei de păstrare.</li><li>Beneficiari / categorii de beneficiari: <a href="/ro-ro/companie" target="_blank">Membrii grupului nostru de firme</a></li></ul><p> </p><p><strong>3.3. Cookies / serviciu de analiză web</strong></p><ul><li>Scop: Îmbunătățirea serviciilor oferite, prezența pe web și marketingul direct</li><li>Temei juridic: Interes legitim, în special în menținerea funcționalității site-ului și îmbunătățirea propriilor servicii în beneficiul utilizatorilor [articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR]</li><li>Următoarele date sunt procesate: Adresa IP</li><li>Perioada de stocare: 14 luni</li><li><a href="/ro-ro/instructiuni-cookies">Instrucțiuni Cookies</a></li><li>Destinatari / Categorii de destinatari: <a href="/ro-ro/companie" target="_blank">membrii grupului nostru de firme</a></li></ul>
<ul><li>Beneficiari / categorii de beneficiari: <a href="https://www.google.com/analytics/terms/gb.html" target="_blank">Google Analytics</a></li></ul>
<p><strong>3,4. Managementul clienților, contabilitate și logistică</strong></p><ul><li>Scop: Prelucrarea datelor personale ca parte a relațiilor de afaceri cu clienții și furnizorii în contextul fabricării produselor produse de compania noastră și furnizarea de servicii, inclusiv înregistrarea sistematică a tuturor operațiunilor comerciale legate de venituri și cheltuieli.</li><li>Temei juridic: Îndeplinirea unui contract, luarea unor măsuri înainte de a încheia un contract [articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR), pentru prelucrare (în special depozitare) după respectarea obligațiilor contractuale: interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) din GDPR), consimțământul explicit (articolul 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR)</li><li>Perioada de stocare: Până la încetarea relației de afaceri sau până la expirarea perioadei de garanție, limitare și de păstrare legală aplicabile clientului; în plus, până la soluționarea oricăror litigii juridice pentru care datele sunt necesare ca dovezi</li><li>Beneficiari / categorii de beneficiari: Fisc, instante si autoritati publice, furnizori, agentii de colectare a creantelor, banci insarcinate cu plata catre persoana vizata sau tert, reprezentanti legali, contabili publici, contabili salariați, <a href="/ro-ro/companie" target="_blank">membri ai grupului nostru de firme</a></li></ul><p>Furnizarea datelor dvs. personale este necesară pentru executarea contractului și / sau pentru luarea de măsuri înainte de încheierea contractului. Fără aceste date, nu putem încheia un contract cu dvs.</p><p> </p><p><strong>3.5. Suport clienți și marketing în scopuri proprii</strong></p><ul><li>Scop: Prelucrarea datelor noastre proprii sau achiziționate ale clienților și ale clienților potențiali pentru inițierea unui contact de afaceri cu privire la propriile noastre produse sau servicii, precum și pentru implementarea campaniilor publicitare și pentru trimiterea buletinelor informative; managementul relațiilor cu clienții, în special informații ale clienților / părților interesate despre produsele și serviciile solicitate și legate de acestea.</li><li>Temei juridic: pentru buletinul informativ: Temei juridic: Pentru buletinul informativ: consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR), pentru clienții existenți și în faza inițială: interese legitime (articolul 6 alineatul (1) litera (f) în special marketingul direct (considerentul 47 din GDPR)</li><li>Următoarele date sunt procesate pentru trimiterea buletinului informativ prin intermediul site-ului nostru: Date principale</li><li>Perioada de stocare: datele sunt păstrate până la sfârșitul celui de-al treilea an de la ultimul contact cu clientul, cu excepția cazului în care există perioade contractuale sau legale de păstrare.</li><li>Beneficiari / categorii de beneficiari: CleverReach GmbH & Co. KG (procesator), <a href="/ro-ro/companie" target="_blank">membrii grupului nostru de firme</a></li></ul><p> </p><p><strong>3.6. Managementul solicitărilor pentru angajare</strong></p><ul><li>Scop: Utilizarea și menținerea la dosar a datelor cu caracter personal furnizate de solicitanți, cu condiția ca aceste date să fi fost furnizate de persoana vizată</li><li>Temei juridic: Atunci când se păstrează datele cu caracter personal: Temei juridic: consimțământul (articolul 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR), atunci când se transferă date sensibile în sensul art. 9 GDPR către noi (de exemplu, orientare religioasă, număr de asigurare socială): consimțământul explicit (articolul 9 alineatul (2) din GDPR) după primirea datelor solicitate (etapa inițială): luarea de măsuri înainte de încheierea contractului litera (b) de la articolul 6 alineatul (1)</li><li>Perioada de stocare: Datele solicitantului vor fi șterse imediat după completarea poziției anunțate sau după expirarea termenului de afirmare a disponibilității în conformitate cu Legea aplicabilă privind tratamentul egal, cu excepția cazului în care este disponibil consimțământul de păstrare a dosarului de candidatură. Cererile speculative vor fi păstrate în dosar în funcție de scopul lor până la retragerea consimțământului de către persoana vizată.</li><li>Beneficiari / categorii de beneficiari: Datele solicitanților nu vor fi transmise terților.</li></ul>

4. Informații privind transferul de date către țări terțe sau organizații internaționale

<p>Datele prelucrate de noi vor fi transferate numai următorilor membri ai grupului nostru de firme (articolul 4 (19) GDPR):</p><ul><li>BG-Graspointner AG, Industriering 17, 3250 Lyss, Switzerland</li><li>BG-Graspointner Inc., 642 De Courcelle, Suite 206, Montréal (QC), H4C 3C5, Canada</li><li>BG-Graspointner USA Inc., 134 Boynton Ave, Plattsburgh, NY 12901, USA</li><li>BG-Graspointner UK Ltd, Magenta Building, 2 Brookhill Way, Banbury, Oxon, OX16 3ED, United Kingdom</li></ul><p>În cazul Canadei, acest transfer are loc pe baza unei decizii de adecvare (articolul 45 alineatul (3) din GDPR), iar în alte cazuri, pe baza clauzelor standard de protecție a datelor (articolul 46 alineatul (2) litera (c) GDPR) adoptat de Comisia Europeană în conformitate cu procedura de examinare menționată la art. 93 (2) GDPR.</p>