BG-FILCOTEN -

Keď z protikladov

vznikne niečo veľké

<p> </p><p>Betón s vysokou pevnosťou FILCOTEN HPC (High Performance Concrete) je materiál, v ktorom sa spájajú vynikajúce technické vlastnosti s trvalou udržateľnosťou. Optimálne hustá štruktúra betónu HPC umožňuje vyrábať ľahšie žľaby s vysokou stabilitou a nosnosťou ako pôvodné betónové žľaby. Čo ich však robí jedinečnými je myšlienka, ktorá sa za tým skrýva. <br><br><strong>Jedinečná myšlienka – revolučný výsledok. </strong><br>Naši inžinieri sa snažili vytvoriť niečo, čo spája dva extrémy: <br> maximálny výkon a minimálnu záťaž na životné prostredie. <br><br><strong>Maximálny výkon, minimálna záťaž na životné prostredie. </strong><br>Poctivou vývojárskou prácou sa im to podarilo. FILCOTEN HPC <br>spája tieto protiklady, a preto je na trhu jedinečný. <br> </p>

Technológia

I Minimálna hmotnosť
 • FILCOTEN HPC umožňuje výrobu žľabov s ľahkou konštrukciou
 • rýchle a jednoduché ukladanie
 • tvarovo stále a robustné betónové stavebné prvky
I Maximálna pevnosť
 • najvyššia stabilita a životnosť
 • vysoká pevnosť v tlaku, nad rámec požiadaviek STN EN 1433 
I odolnosť voči extrémnym teplotám a ultrafialovému žiareniu 
 • vysoká odolnosť voči mrazu a posypovým soliam
 • odolnosť voči UV žiareniu 
I Nehorľavý
 • Stavebný materiál je nehorľavý – trieda A1
 • vďaka tomu nehrozí riziko tvorby zdraviu škodlivého dymu
I Perfektné uloženie v betónovom lôžku
 • ideálny koeficient rozťažnosti identický s obetonávkou
I Vysoký odvodňovací výkon
 • nízka nasiakavosť a hĺbka prieniku vody
 • hladký povrch žľabu pre vysokú schopnosť odvádzania vody a najlepší samočistiaci efekt

Trvalá udržateľnosť

I Overená ekologická bilancia (Life Cycle Assessment)
 • ekologický a transparentný výrobný proces, podľa ISO 14040/14044 príp. TN EN 15804
 • perfektný pre trvalo udržateľné stavebné projekty
I Trvalo udržateľná výroba
 • Výroba so 100 % energiou z obnoviteľných zdrojov
 • ekologický výrobný proces
I Šetrí prírodné zdroje
 • 100 % recyklovateľný, certifikovaný
 • Trieda kvality U-A (certifikované technickým skúšobným a výskumným ústavom v Salzburgu).
I Certifikát trvalej udržateľnosti, bez obsahu škodlivých látok
 • certifikovaný ekologický a energetický manažment podľa normy ISO 14001 príp. 50001 v našom rakúskom závode v Oberwangu
 • certifikovaný stavebný biologicky nezávadný materiál, ktorý spĺňa prísne kritériá Inštitútu pre stavebnú biológiu (IBR) v Rosenheime, ktoré sa týkajú ťažkých kovov, VOC, biocídov a rádioaktivity, bez obsahu styrénu
BG- Tesniaci systém
Použiteľné pri žľaboch s bezpečnostnou drážkou
<p> </p>