Impresum

<p> </p><p>Za obsah slovenskej a anglickej jazykovej verzie, vrátane všetkých obrázkov a textov, zodpovedá:</p>

BG-Graspointner s.r.o.

<figure class="table"><table><tbody><tr><td><p>Adresa</p><p> </p></td><td><p>Kuchyňa 586</p><p>90052 Kuchyňa</p></td></tr><tr><td>Telefón</td><td>+421 34 79 79 622</td></tr><tr><td>Email</td><td>odbyt@bg-graspointner.com</td></tr><tr><td>IČ DPH</td><td>SK 2020358450</td></tr><tr><td>IČO</td><td>34137122</td></tr><tr><td>Okresný súd</td><td>Bratislava I</td></tr></tbody></table></figure>

Právne informácie

Podmienky používania

<p>Celý obsah našej webovej stránky je chránený autorským právom. Povoľujeme používanie všetkých údajov na súkromné, nekomerčné použitie. V prípade kopírovania je potrebné výslovne odkázať na autorské a vlastnícke práva spoločnosti BG-Graspointner GmbH. Obsah nesmie byť žiadnym spôsobom upravovaný a nesmie byť použitý na iných webových stránkach alebo v počítačoch v sieti bez písomného súhlasu. Akékoľvek použitie na verejné alebo komerčné účely vyžaduje súhlas BG-Graspointner s.r.o. Porušenie týchto podmienok zaväzuje k okamžitému zmazaniu celého obsahu. Vyhradzujeme si právo uplatniť si ďalšie nároky na náhradu škody.</p>

Ochrana súkromia

<p>Bližšie informácie nájdete TU: <a href="/sk-sk/vyhlasenie-o-ochrane-udajov">Vyhlásenie o ochrane osobných údajov</a></p>

Internetové služby

<p>Naše webové stránky obsahujú aj krížové odkazy na webové stránky iných poskytovateľov. BG Graspointner s.r.o. nezodpovedá za obsah tretích strán, ku ktorému je možné pristupovať prostredníctvom takýchto krížových odkazov. Ponuka tretej strany bola pri prvom prepojení skontrolovaná na nezákonný obsah. Tento krížový odkaz bude odstránený iba vtedy, keď zistíme alebo budeme informovaní o tom, že ponuka obsahuje nezákonný obsah, pokiaľ je to technicky možné a primerané. Na našich webových stránkach používame súbory cookie a správu relácií, ktoré uľahčujú používanie našich online ponúk. Naše súbory cookie neobsahujú žiadne osobné informácie, ani vašu e-mailovú adresu, ani nám nehovoria, kto ste.</p>

Meranie dosahu a súbory cookie

<p>Táto webová stránka používa na pseudonymizované meranie rozsahu súbory cookie, ktoré sa do prehliadača používateľa prenášajú buď z nášho servera, alebo zo servera tretích strán. Cookies sú malé súbory, ktoré sa ukladajú na vašom koncovom zariadení. Váš prehliadač pristupuje k týmto súborom. Používanie cookies zvyšuje užívateľský komfort a bezpečnosť tejto webovej stránky Ak nechcete, aby sa na vašom koncovom zariadení ukladali súbory cookie na meranie dosahu, môžete ich deaktivovať v nastaveniach prehliadača.</p>

Profily používania / sledovanie

<p>Táto webová stránka používa Google Analytics, službu webovej analýzy poskytovanú spoločnosťou Google Inc. („Google“) Google Analytics používa takzvané „cookies“, textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácie generované súborom cookie o vašom používaní tejto webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) sa prenášajú na server Google v USA a tam sa ukladajú. Google použije tieto informácie na vyhodnotenie vášho používania webovej lokality, na zostavenie správ o aktivite webovej lokality pre prevádzkovateľov webovej lokality a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s aktivitou na webovej lokalite a používaním internetu. Spoločnosť Google môže tieto informácie preniesť aj na tretie strany, ak to vyžaduje zákon alebo ak tretie strany spracúvajú tieto údaje v mene spoločnosti Google. Google za žiadnych okolností nebude spájať vašu IP adresu s inými údajmi Google. Inštalácii cookies môžete zabrániť zodpovedajúcim nastavením softvéru vášho prehliadača; Chceli by sme vás však upozorniť, že v tomto prípade môžete v prípade potreby nevyužívať všetky funkcie tejto webovej stránky v plnom rozsahu. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte so spracovaním údajov o Vás spoločnosťou Google na účely uvedené vyššie.</p>

Záruka

<p>Informácie na našej webovej stránke sú vytvárané s maximálnou starostlivosťou. BG Graspointner s.r.o. však nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich úplnosť alebo vhodnosť na konkrétne účely. Obsah poskytovaný na webovej stránke smie používateľ používať na vlastné riziko.</p>