Sila inovácií a trvalá udržateľnosť,

naša minulosť, prítomnosť a

naša budúcnosť.

Rodina, ktorá rastie.

Globálna spoločnosť s rodinnou tradíciou

V roku 1963 založil Friedrich Graspointner senior betonáreň Graspointner v Oberwangu ako rodinný podnik. ... Ďalšie informácie
Skupina BG-Graspointner

Rozmanitosť, ktorá spočíva v jasných štruktúrach.

Sme integrovaná skupina podnikov strednej veľkosti. Cesta BG je náš kompas, ktorý vedie našu spoločnosť – medzičasom do 37 štátov sveta. ... Ďalšie informácie
Trvalo udržateľne až do konca

Keď je ochrana životného prostredia súčasťou DNA

Trvalá udržateľnosť je jednou z najdôležitejších súčastí našej firemnej kultúry. To sa prejavuje v použitých materiáloch, vo výrobnom procese, ako aj v použitej energii. ... Ďalšie informácie

Cesta BG.

Veríme, že každá spoločnosť musí mať pevný základ hodnôt, aby mohla byť úspešná. Tieto hodnoty sa vyvíjajú zo spoločnosti, z jej tradície, cieľov, špecifického charakteru. ... Ďalšie informácie

Vedenie BG-Graspointner Group

placeholder image
Group Managing Director 
Klemens R. Wiese
placeholder image
Výrobný manažér
pre všetky závody
Günther Baumgartner
placeholder image
Managing Director 
Bmst. Ing. Friedrich Graspointner

Vedenie skupiny BG-Graspointner Group

placeholder image
Interný servis
Bernadette Eisl 
placeholder image
Technológie & Innovácie
Steffen Bernauer

Konateľ Slovensko

placeholder image
Vedenie spoločnosti 
Konateľ
 
Ing. Peter Wirth

Míľniky

2015

Nové nasmerovanie štruktúry riadenia a komunikácie spoločnosti. Téma trvalej udržateľnosti sa dostáva intenzívnejšie do popredia.

2013

Začiatok obchodnej činnosti v severnej Amerike, Veľkej Británii a založenie dcérskej spoločnosti v Poľsku.

2010

Sériová výroba a uvedenie nových žľabových systémov FILCOTEN® na trh.

2008

Vybudovanie odbytu s exkluzívnymi odbytovými partnermi v západnej a východnej Európe.

2007

Rozšírenie sortimentu pre oblasť odvodnenia garáží, fasád a striech.

2005

Vstup s výrobou a predajom na rumunský trh. Na trh sa dostávajú inovatívne dopravné systémy BG.

2003

Založenie obchodnej pobočky v Maďarsku.

2002

Otvorenie odbytových spoločností s centrálnym skladom v Chorvátsku a Česku.

1997

Zmena štruktúry celej spoločnosti, oblasť odvodňovacích systémov prechádza pod GmbH & Co KG.

1996

Otvorenie betonárne na Slovensku pre východoeurópsky trh. Certifikácia podľa ISO 9001.

1995

Do výroby sa zahŕňajú aj káblové žľabové prvky pre železnice. Predaj priamo na železnice a stavebnému priemyslu.

1979

Výstavba veľkého závodu na výrobu betónu a prefabrikátov pri diaľnici A1.

1974

Vývoj a výroba odvodňovacích žľabov z betónu. Vybudovanie odbytovej siete. Partnermi sú známi výrobcovia betónových výrobkov a odborní predajcovia stavebných materiálov.

1963

Založenie betonárne v Oberwangu pánom Friedrichom Graspointerom sen. Výroba betónových prvkov pre bytovú výstavbu pre lokálny trh.

Certifikácia:

pre Rakúsko - FILCOTEN HPC

I ISO 50001:2011
I ISO 9001:2015
I ISO 14001:2015

Produkty BG môžete nakupovať v 37 štátoch a keďže chceme byť blízko k zákazníkovi, založili sme 13 vlastných dcérskych spoločností.